Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode aanvaardt nota 'Naar een cultuur van mobiliteit'

In de nota 'Naar een cultuur van mobiliteit' wordt o.a. voorgesteld dat het mogelijk is dat na twaalf jaar predikant en plaatselijke gemeente, met wederzijds goedvinden, afscheid van elkaar kunnen nemen. Maar dat hoeft niet, ze kunnen na twaalf jaar ook gewoon samen doorgaan. Dat is nieuw. Tot nu toe kan afscheid nemen namelijk alleen als de dominee zelf een beroep aanneemt of de kerkenraad een losmakingsprocedure start.

De gedachte achter deze maatregel is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze nota is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025 waar de Protestantse Kerk mee bezig. Een beweging die er voor zorgt dat de Protestantse Kerk toekomstbestendig is en blijft: Een levende geloofsgemeenschap die samenkomt rond het Woord.

Managementtaal

De nota is met grote meerderheid van stemmen aanvaard door de generale synode. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Er is uitgebreid over gesproken. Veel synodeleden hadden opmerkingen bij de nota. Dat varieerde van het voorstel om de nota niet te aanvaarden tot wijzigingen op detailniveau.

Zo pleitte ds. Bos (classis Gouda) duidelijk voor het behouden van de huidige situatie. Zij is bang dat de nieuwe voorstellen er toe leiden dat het moeilijk wordt om mensen nog enthousiast te maken voor het ambt van predikant. Ook werden er amendementen ingediend over bijvoorbeeld het ontbreken van kerkelijk werkers in deze nota, de genoemde twaalf jaar of verdere uitwerking over het onderdeel over de ambtswoning.

Scriba René de Reuver reageerde op alle reacties door de urgentie van de thematiek te benadrukken. “Hier ligt een probleem voor gemeenten. Voor predikanten. We kennen allemaal situaties waarvan we weten dat het goed zou zijn als er meer mobiliteit zou zijn. Dus laten we niet te lichtvaardig over de urgentie heen gaan.“ Ook gaf De Reuver aan dat het belangrijk is om de samenhang met andere plannen rond Kerk 2025 in de gaten te houden. “Als er hier iets verschuift, heeft dat invloed op andere beslissingen in dit traject.”

Eén van de sprekers hekelde de managementtaal in de nota. De Reuver reageerde door te zeggen: “Wat is er mis aan managementtaal. Wat is er mis met goed organiseren? Het heeft ook te maken met veiligheid. Het is belangrijk om goed voor onze predikanten en gemeenten te zorgen.”

Verder in november

De aanvaarding van deze nota is een eerste stap in verdere afspraken rond het thema mobiliteit. De nota gaat naar het college van kerkorde die de nota omzet in concrete afspraken. Ook zullen dan de financiële consequenties verder worden uitgewerkt. Het uitgewerkte plan van het college van de kerkorde wordt in november 2017 in de vergadering van de generale synode besproken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)