Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Veertigdagentijd - Ideeën uit het land

Eigenlijk is het ontroerend mooi. De kerkelijke kalender trekt zich niets aan van een coronacrisis. Het wordt gewoon weer aswoensdag, de start van de veertigdagentijd. De tijd waarin christenen toeleven naar de dood en opstanding van Jezus. Een aantal gemeenten hebben, ondanks de beperkingen, toch weer mogelijkheden gevonden hier vorm aan te geven:

Protestantse Gemeente Pesse - Boshaltes
Van Aswoensdag tot en met Pasen 2021 kunnen mensen in het Spaarbankbos, tussen Hoogeveen en Pesse, rond de Ontmoetingskerk, een eigentijdse kruisweg lopen. Veertien regionale kunstenaars hebben de klassieke kruiswegstaties op actuele en inspirerende wijze verbeeld. Een wandelroute van ca. 1,5 kilometer leidt de bezoeker langs deze 'haltes in het bos'. Meer informatie: https://boshaltes.pknpesse.nl/

Protestantse Gemeente Sleen - Meditatiemuur & U zij de glorie in foto’s
Als de Veertigdagentijd aanbreekt maken ze in de kerk een meditatiemuur: Veertig gemeenteleden zijn gevraagd en hebben toegezegd om daarop een bijdrage te leveren voor een Veertigdagenkalender. Wie wil kan deze weken binnenlopen, de teksten lezen, mediteren, terwijl zacht CD muziek draait: het Paasoratorium van Marijke de Bruijne: ‘Als de graankorrel sterft … ‘ 
Daarnaast bereiden ze een bijzondere versie van ‘U zij de glorie’ voor. Bij ieder woordt van het lied, 125 woorden, maken ze foto’s van gemeenteleden met één van die woorden. Dat wordt gemonteerd tot een filmpje zodat het lied op paasmorgen op die manier te horen en te zien is. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer - Paasexpositie
Het onder de vlag van zes Aalsmeerse kerken opererende platform Aalsmeer Over Hoop, organiseert voor de derde keer een kunstmanifestatie. Het evenement met de naam ‘Passie Door Kunst’, staat gepland voor de periode rond Pasen en wordt gehouden in de Dorpskerk. Voorzitter van het organiserende comité Bernard Sparnaaij legt uit: “We leven momenteel in een bijzondere tijd waarin alle zekerheden als sneeuw voor de zon lijken verdwenen. Toch houden we als kerken de hoop dat er betere tijden komen. Die hoop willen we uitdragen met deze tentoonstelling waarin het leven van Jezus centraal staat.”

Bethelkerk Scheveningen - Expositie uit de privécollectie van kunstenaar Marc Mulders 

De Bethelkerk in Scheveningen bedacht iets om in deze periode toch meer te kunnen zien dan een kale, lege kerk. In de Stille Week wordt kunst uit de privécollectie van de bekende kunstenaar Marc Mulders getoond. In de online vesper(diensten) die de kerk organiseert, worden deze kunstwerken mooi in beeld gebracht. Predikant Gerco Lock zal iedere dag aanhaken bij één van de werken van Marc Mulders. Samen zochten ze werken uit rondom de thematiek van deze bijzondere week uit het kerkelijk jaar. Het lijden en de opstanding van Christus vormen een centraal thema in de kunst van Marc Mulders. 

Protestantse Gemeente Vlissingen - Expositie zeven werken van barmhartigheid
De Protestantse Gemeente van Vlissingen gebruikt normaal gesproken ‘de Herberg’ om te vergaderen. Onder normale omstandigheden is het ‘s middags geopend om even binnen te lopen en wat te drinken en te praten met de gastvrouwen en gastheren en andere bezoekers. Helaas is ‘de Herberg’ de laatste maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen. In de adventstijd maakten ze van de vele ramen van dit gebouw gebruik om een expositie die eigenlijk bedoeld was voor in de kerk (die toen ook gesloten werd) toch te kunnen aanbieden aan het langslopende publiek. Voor de veertigdagentijd staat gaan ze dit opnieuw doen: een expositie rond de zeven werken van barmhartigheid. Ze gebruiken daarvoor ‘opgeblazen’ pagina’s uit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk.

Jacobikerk Utrecht - Met elkaar in gesprek nav de veertigdagentijdkalender
Gemeenteleden van de Utrechtse Jacobikerk gaan in de Veertigdagentijd gezamenlijk de teksten in de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk lezen en er online over doorpraten. Deelnemers kunnen zich opgeven door hun naam in te vullen in een online formulier. Vervolgens worden groepjes van vier gevormd, die wekelijks online samenkomen. “Samen met anderen hetzelfde rooster volgen en erover van gedachten wisselen, geeft een mooie versterking van de onderlinge verbondenheid in deze tijd,” is de gedachte achter dit initiatief. 

Maranathakerk Rhoon - pelgrimage langs de zeven werken van barmhartigheid
Het veertigdagentijdproject in deze gemeente draait om een pelgrim die op weg is door de wereld, op zoek naar Jezus. Iedere week houdt de pelgrim de hele gemeenschap op de hoogte van wat hij (of zij) heeft meegemaakt of wie hij is tegengekomen. Dat kan door middel van een WhatsApp bericht, en een filmpje. Hij vertelt dat hij tijdens zijn pelgrimstocht mensen ontmoet die allemaal in Jezus’ voetsporen gaan en één van de werken van barmhartigheid doen. De berichten van de pelgrim zijn de opmaat om iemand uit de gemeenschap die iets met een van de werken van barmhartigheid te maken heeft, iets daarover te laten vertellen. Bijvoorbeeld iemand die zich inzet voor de voedselbank, zieken bezoekt of betrokken is bij gevangenzorg. 

De Gereformeerde Kerk uit Rhoon heeft het idee overgenomen van de Protestantse Gemeente Zutphen en aangepast op de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie. 

Laurenskerk Rotterdam - Betekenis barmhartige werken in andere religies
De Laurenskerk in Rotterdam heeft een kapel gevuld met prachtige en grote hedendaagse foto’s met als thema ‘Gedeeld verlangen, zeven keer barmhartigheid’. De zeven werken van barmhartigheid gaan over het hebben van een warm hart voor en omzien naar de ander. Ze kennen in het christendom een lange traditie en zullen op zondagen op weg naar Pasen centraal staan in de Laurenskerk. Maar welke betekenis hebben barmhartige werken in andere religies en levensbeschouwingen? Dominee Harold Schorren van de Laurenskerk gaat hierover in gesprek met diverse geestelijke leiders en vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke stromingen in Rotterdam. Aan bod komen Jodendom, Islam, Christendom, Bahá’í, Boeddhisme, Humanisme en Hindoeïsme. Van 21 februari t/m 4 april kunt u op het tv-kanaal van OPEN Rotterdam iedere zondag een interview bekijken waarin steeds één werk van barmhartigheid centraal staat. In korte interviews maakt u kennis met de verscheidenheid aan geloven. (OPEN Rotterdam TV is te zien bij: Ziggo digitaal op kanaal 36, KPN, XS4ALL en Telfort op kanaal 1349, analoog op kanaal 67+ (800 MHz)

Protestantse Gemeente Heerenveen - 40dagentijdkalender voor en door gemeenteleden
In Heerenveen maakten ze samen een 40dagentijdkalender! Met elke dag een persoonlijke en inspirerende bijdrage van een gemeentelid. Zo komen we tóch bij elkaar over de vloer! enieuwd naar het barmhartige lied van dirigent John? Of de noten-kaastaart van ouderling Minke? En wil je weten wie jongere Sanna inspireert om goed te leven? Ontdek het in de 40dagentijdkalender van de Protestantse Gemeente Heerenveen. De kalender is nu voor €5,- te bestellen op https://protestantsheerenveen.nl/kalender/

Noord-Oost Twente - Klaagstenen & Kleurstenen
In de Kleine Ring van Noord-Oost Twente (Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo) zijn ze rond Pasen gewend aan grote en massale rituelen zoals het Paasstaakslepen. Die rituelen kunnen weer niet doorgaan. Daarom hebben ze een project bedacht waaraan iedereen (thuis) dorpsbreed kan meedoen, of je nou gelovig bent of niet:

  1. ‘Klaagstenen’; steen zoeken, thuis een plekje geven, met een kaarsje erbij, voor dagelijks moment van ‘klagen’/bidden.
    Dit is een tijd om te klagen. Misschien wel steen en been. Misschien wel zonder woorden. Onmacht. Verdriet. Erkennen. Bezinnen. Verstillen. Houvast zoeken. Op Stille zaterdag als ritueel jouw steen in de Dinkel werpen: loslaten, van klacht naar kracht (andere optie, als kerkgang  mogelijk is: op Goede Vrijdag in de kerk, aan de voet van het kruis brengen) want het wordt Pasen: ‘de steen is weggerold’.
  1. ‘Kleurstenen’: stenen beschilderen om jezelf/je omgeving op te vrolijken of cadeau te geven...
    Verder uit te werken naar Pinksteren toe, samenwerken met scholen, jong en oud...ieder kan een steentje bijdragen, een beweging die op gang komt, steentje dat gaat rollen… Foto’s van ‘Levende stenen’ delen op Facebook etc...

Protestantse Gemeente Ommen - Zes themawandelingen
De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen van Ommen heeft gedurende zes weken zes thema’s bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten m.b.v. tekst – lied – verbeelding en voor de kinderen en tieners doe-opdrachten. De wandeling kunnen individueel of in gezinsverband gemaakt worden. Alle coronaregels in acht nemend. De weken lopen van woensdag tot woensdag. Elke woensdag is de wisseling van wandelingen. De informatie over de thema’s en wandelingen staat op de website van de Protestantse Gemeente Ommen, https://www.pkn-ommen.nl/pasen
De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te
beleven wordt aan deelnemers gevraagd om een foto of filmpje van hun wandeling te maken, zodat deze getoond kunnen worden op de facebookpagina en website van de gemeente en na de zondagse viering. 

De Voorhof Kesteren - Tas-to-Go
Interim predikant Aafke Zaal en kerkelijk werker Marjon Bosch van de Protestantse Gemeente De Voorhof in Kesteren ontwikkelden de ’Tas-to-Go’. Met deze tas kunnen gemeenteleden samen met iemand anders (of met meer personen als de regels dat weer toelaten) een uur van verbondenheid en verdieping beleven. In de tas zit een handleiding en alle benodigde attributen voor een kort liturgisch moment en voor een aktiviteit.
Er zijn drie verschillende tassen: voor doeners (met een wandeling), voor dromers (met iets creatiefs) en voor denkers (met een spel). Voor wie zichzelf een uurtje van bezinning en inkeer gunt, is er de meditatietas. Ook voor kinderen zit er iets in om mee aan de slag te gaan.
De tassen, die voor een week geleend kunnen worden, hebben ondertussen hun weg in de gemeente gevonden en zijn met enthousiasme ontvangen. “Echt aan te bevelen” en “waardevol om persoonlijke beleving van geloof en leven te delen!”, waren de reacties. En: “kunnen er ook duo’s samengesteld worden, zodat ik verrast word met wie ik op pad ga?” 

Naar analogie van deze Tas-to-Go heeft Aafke Zaal in haar eigen gemeente, de Hervormde Gemeente van de Heerlijkheid Hemmen, ook een tas ontwikkeld voor de Stille Week. Met de inhoud van de tas kunnen mensen de diensten in de kerk die via YouTube worden uitgezonden thuis interactief meebeleven.
Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk avondmaal mee te vieren (Witte Donderdag), deel te worden aan de weg van het kruis (Goede Vrijdag) en ook om aan het licht van Pasen te komen (Stille Zaterdag). Voor Pasen zelf zit er een bloembol in de tas. De leiding van de kindernevendienst heeft de tas pasklaar gemaakt voor gezinnen met kinderen. De tassen worden gesponsord door de Diakonie en zijn op aanvraag beschikbaar. Informatie over inhoud en opzet: interimzaal@gmail.com 

Protestantse Kerken Ameland - Filmproject 'Ik ben er voor jou!'
De protestantse kerken Ameland tonen iedere zondagse dienst van de veertigdagentijd een filmpje met Amelanders in de hoofdrol. Het project heet Ik ben er voor jou!. Regisseur Dieke Frantzen: "We willen laten zien hoe Amelanders voor elkaar en anderen klaar staan. De burgemeester Leo Pieter Stoel bijt het spits af en vertelt hoe hij en zijn team er in deze tijd voor
de Amelanders zijn. De andere filmpjes zullen worden verzorgd door de vervoerders, de
middenstand, de mensen die in de zorg werken en de vrijwilligers. Ook ds. Sijbrand Alblas is
betrokken bij het project: We laten in een filmpje ook zien hoe we onze kerkdiensten voorbereiden en over hoe we er als kerk voor anderen zijn. Er zit nog een diepere laag in de projecttitel, want God is er ook voor ons. In de diensten staan we daarbij stil. We hopen dat dit project velen zal aanspreken." De filmpjes worden zeven weken lang op zondagochtend om 10.00 uur getoond tijdens de dienst. Dit is te volgen op Youtubekanaal Protestants Ameland.

Foto: Fragment van één van de kunstwerken van de Boshaltes in Pesse

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)