Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding kerkelijk werker

Erkende opleiding

Wie kerkelijk werker wil worden, dient een bacheloropleiding Theologie - godsdienst-pastoraal werk te volgen aan één van de twee HBO-instellingen waarmee de Protestantse Kerk een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit zijn:


Om ingeschreven te worden in het Register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk, moet tijdens de opleiding de kerkelijke route gevolgd zijn die door de opleidingen in overleg met de Protestantse Kerk in Nederland is ontwikkeld. Meer informatie over de gang van zaken rond de inschrijving in het Register kerkelijk werkers voor commissieleden en kerkelijk werkers vind je in het volgende document:

 

Onderdeel van deze route is de door de opleidingen gezamenlijk aangeboden module Kerk in uitvoering. De afgesproken route die voorbereidt op deze module:

  • Voor de Hogeschool Ede geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase, een stage binnen de Protestantse Kerk als voorbereiding op deze module.
  • Voor de studenten van Windesheim geldt: het volgen van propedeuse en hoofdfase, een stage binnen de Protestantse Kerk en de minor TV1TV2 als voorbereiding op deze module. 

Meer informatie over de module Kerk in uitvoering en de mogelijkheid tot inschrijving vind je op de website van Windesheim.

Studenten die tot 1 september 2017 de GPW-opleiding hebben gevolgd aan de Hogeschool Inholland in Diemen kunnen eveneens ingeschreven worden in het Register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk indien zij tijdens de opleiding de minor gevolgd hebben, die aansluit bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Aanvullende studie na niet erkende opleiding

Voor studenten van VIAA en Fontys is het mogelijk door het volgen van (minimaal) de module Kerk in Uitvoering voor registratie in aanmerking te komen. Daarbij geldt tevens dat in de hoofdfase van de opleiding een stage moet worden gevolgd in een gemeente, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Indien iemand een andere (hbo-)theologieopleiding heeft gevolgd dan kan contact opgenomen worden met een van de twee hierboven genoemde opleidingen voor een verkennend gesprek en een assessment van de eerder verworven competenties en een aanvullende opleiding en/of route Protestantse Kerk. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met een van de hogescholen. Afhankelijk van de resultaten van het assessment wordt aanvullend een studietraject bepaald.

Registergesprek
Na afronding van de opleiding inclusief de voornoemde module kan men zich aanmelden bij het synodebureau met het oog op inschrijving in het register kerkelijk werkers. Inschrijving vindt plaats nadat de Registercommissie in een gesprek de motivatie van de kandidaat en diens vertrouwdheid met het leven en het belijden van de kerk getoetst heeft. Om aangesteld te kunnen worden als kerkelijk werker moet men een belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland zijn (ordinantie 3-12-1).

Wie het registratietraject met goed gevolg heeft afgerond, wordt ingeschreven in het register en krijgt een bevoegdheidsverklaring. Daarmee is de ingeschrevene benoembaar als kerkelijk werker in een gemeente of bij een instelling.

> Meer informatie: synodesecretariaat@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880.

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker