Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Permanente Educatie - Mentoraat

Beginnend predikanten, kerkelijk werkers of geestelijk verzorgers worden in het eerste jaar van hun (gemeente)werk begeleid door een mentor.

Voor wie

Het mentoraat is bestemd voor:

  • beginnend predikanten/kerkelijk werkers in gemeenten
  • predikanten in algemene dienst of predikanten/kerkelijk werkers met een bijzondere opdracht met een aanstelling van minimaal een jaar en voor minimaal een derde van de werktijd.

Waarom

Als beginnend predikant, kerkelijk werker of geestelijk verzorger sta je soms nog onwennig in je eerste gemeente of in de instelling. Met name allerlei aspecten op het terrein van vaardigheden en houding vragen om aandacht.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • het bewaken en plannen van je tijd;
  • omgaan met verscheidenheid in de gemeente;
  • je eigen verwachting en die van de gemeente/instelling.

Daarom ontvangt de beginnend predikant en kerkelijk werker in het eerste jaar van de eerste periode - doorgaans de eerste gemeente of instelling - begeleiding van een mentor.

Zo krijgt de beginner de gelegenheid om stil te staan bij het eigen functioneren en daarmee te groeien in het ambt of de bediening. Op die manier wordt er niet alleen gewerkt aan persoonlijke groei, maar ook aan het beoefenen van collegialiteit.

Omvang

Het mentoraat omvat 10-12 sessies over de periode van een jaar.

Aanbieder

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk verzorgt de mentoren voor predikanten en kerkelijk werkers. Mentoren zijn ervaren predikanten of kerkelijk werkers uit dezelfde regio, die daartoe een speciale training hebben gevolgd. 

Voor vragen over het mentoraat en/of de opleiding kun je contact opnemen met Mirjam Nieboer, consulent mentoraat: mentoraat@protestantsekerk.nl / (030) 880 1592.

Kosten

De kosten van mentoraat, primaire nascholing, voortgezette nascholing en specialisaties op een rijtje

Lees meer over

Het thema Permanente educatie