Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Belastingen

Het traktement van de predikant wordt bruto uitbetaald. Dat betekent dat de predikant zelf nog belasting moet betalen aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden speciale regels. Het traktement van een predikant wordt door de Belastingdienst niet gezien als ‘loon uit dienstbetrekking’ waarover de werkgever loonheffing moet inhouden. Het wordt ook niet gezien als ‘winst uit onderneming’, waarover inkomstenbelasting en omzetbelasting geheven wordt. Het wordt gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, dat de predikant zelf bij de Belastingdienst moet aangeven om daarover inkomstenbelasting te kunnen betalen. In principe moeten alle inkomsten, ook de onkostenvergoedingen, als inkomen worden opgegeven, maar mogen alle gemaakte kosten weer worden afgetrokken. Tot de gemaakte kosten behoren de ingehouden pensioenpremie en ook de daadwerkelijk gemaakte en geadministreerde kosten voor de werkkamer, bureaubenodigdheden, telefoon, internet, computer, vervoer e.d. Het is verstandig om telkens aan het begin van het kalenderjaar een voorlopige aangifte bij de Belastingdienst te doen, zodat deze gedurende het jaar voorlopige aanslagen kan opleggen. Na afloop van het kalenderjaar volgt dan de definitieve aangifte met de definitieve aanslag. 

Het is niet de taak van de dienstenorganisatie om predikanten te adviseren over belastingzaken. Zij kunnen terecht bij de Bond van Nederlandse Predikanten of bij een zelf te kiezen belastingadviseur. 

Meer specifieke informatie over de fiscale aspecten van het traktement, waarbij je moet denken aan:

  • de waarde van de ambtswoning en
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde opting-in-regeling

kun je hier vinden én in de Gids Arbeidsvoorwaarden, die je hier kunt vinden.

Lees meer over

Het thema Predikant