Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Declaratie

Bepaalde kosten die samenhangen met de uitoefening van het ambt kan de predikant declareren. Verschillende soorten kosten moeten bij verschillende instanties gedeclareerd worden.

  • Vervoerskosten voor het werk in de eigen gemeente moeten worden gedeclareerd bij het eigen college van kerkrentmeesters. Dit geldt ook voor de verhuis- en inrichtingskosten bij komst naar de gemeente. 
  • De verhuis- en inrichtingskosten bij noodgedwongen vertrek uit de ambtswoning wegens onvrijwillige losmaking door een ambtelijke vergadering of een kerkelijk college, emeritaat of overlijden moeten worden gedeclareerd bij de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen.
  • De kosten voor specifieke opleidingen of specialisaties in het kader van de permanente educatie (aangestuurde uren begeleiding) moeten worden gedeclareerd bij de dienstenorganisatie.

Informatie over de hoogte van en de voorwaarden voor de vergoedingen voor vervoerskosten en verhuis- en inrichtingskosten vind je in de Uitvoeringsbepalingen, die je hier kunt vinden.

Informatie over de vergoeding van kosten voor permanente educatie vind je hier.

Formulieren voor de declaratie vind je hier.

Lees meer over

Het thema Predikant