Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Toelating tot het ambt (colloquium)

Op het moment dat je aangeeft beroepbaar te willen zijn als predikant, wil de kerk daarover graag een persoonlijk gesprek met je voeren. Je vraagt daartoe het colloquium aan. Het colloquium vindt plaats in het verlengde van je theologische opleiding en van de gesprekken die je hebt gevoerd met een geschiktheidscommissie.

Kennismaking

Het gesprek begint met een korte kennismaking met de colloquiumdelegatie. Daarna is er een nadere kennismaking met jou aan de hand van een door jou ingezonden levensloop en een compleet uitgeschreven, recent gehouden kerkdienst. De colloquiumdelegatie hoopt hiermee tijdens het gesprek een goed beeld te krijgen van jouw persoon, jouw geloof, jouw roeping, ambtsvisie en ambtsverlangen. Als het gesprek goed verlopen is, spreekt de colloquiumdelegatie haar vertrouwen uit in jou als toekomstig predikant en vraagt je een belofte af te leggen.

Schriftelijk aanvragen

Richt je aanvraag om colloquium te doen schriftelijk aan het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant (GCTA), Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht. Dat 

mag ook per mail via gcta@protestantsekerk.nl.

Stuur je aanvraag in vóór de 15e van de maand voorafgaande aan de maand waarin je colloquium wilt doen. De colloquiumdelegatie heeft dan tijd om zich voor te bereiden. In juli, augustus en december zijn er geen zittingen van de colloquiumdelegatie.

Lees meer over

Het thema Predikant