Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode april 2022

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering is donderdag en vrijdag online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes

Donderdag 21 april 2022

 • 09:30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst
 • 10.00 uur - Liturgische opening
 • 10.30 uur - Ontmoeting algemeen secretaris LWF - Ds. Anne Burghardt
 • 11.45 uur - Voortgangsrapportage dienstenorganisatie implementatie beleidskader: Open de toekomst tegemoet. (GS 22-01)
 • 12.30 uur - Lunch
 • 13.30 uur - Vervolggesprek Werkwijze generale synode. (GS 22-02)
 • 14.30 uur - Huishoudelijke Regeling. (LWK 22-03)
 • 15.15 uur - Pauze
 • 15.45 uur - Stand van zaken Werkgroep Vervolg Ambtsvisie. (GS 22-03)
 • 16.45 uur - Locatie PThU
 • 17.45 uur - Diner

Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op vrijdag.

 • 18.45 uur - Benoemingen commissies en colleges
 • 19.00 uur - Verkiezing nieuw lid moderamen
 • 19.45 uur - Evaluatie handelen tijdens de Corona-pandemie (dit agendapunt is vervallen)
 • 20.45 uur - Sluiting

Vrijdag 22 april 2022

 • 09.00 uur - Liturgische opening
 • 09.45 uur - Mededelingen n.a.v. comitégedeelte
 • 10.00 uur - Kerkordezaken / GCKO
  - Ord. 4-10 (aanpassing consulentsregeling) (GS 22-05)
  - GR 7 (verkiezing classicale vergadering) (GS 22-06)
  - GR 10-5 (preekconsenten) (GS 22-07) 
 • 10.45 uur - Pauze
 • 11.15 uur - Leeropdracht Missionaire roeping aan de PThU - prof. dr. B. van den Toren
 • 12.00 uur - Lunch
 • 13.00 uur - Rapportage Werkgroep Onderzoek Ambtsvisie (LWK 22-02)
 • 15.00 uur - Afscheid synodeleden en adviseurs
 • 15.15 uur - Rondvraag
 • 15.30 uur - Sluiting

Terugkijken

Donderdag 21 april - deel 1

 

Donderdag 21 april - deel 2

Gerelateerd nieuws

Over deze synode