Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Prof. Benno van den Toren aanvaardt leeropdracht missionaire roeping

Professor dr. Benno van den Toren, hoogleraar aan de PThU, heeft binnen de bestaande leerstoel Interculturele Theologie per 1 april 2022 de leeropdracht Missionaire roeping aanvaard. Deze leeropdracht bestaat uit het doen van onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingen in de wereldkerk voor de vernieuwing van de missionaire theologie en praktijk in Nederland.

De missionaire roeping van de kerk is breed en omvat zowel de diaconale roeping als het getuige willen zijn van het evangelie. Prof. Van den Toren deelde tijdens de vergadering van de generale synode waar het in zijn leeropdracht om gaat en wat de relevantie daarvan is voor de vragen en uitdagingen waar onze kerk en gemeenten zich voor gesteld zien.

“De perspectieven die we in gesprek met de kerk wereldwijd ontvangen zijn om verschillende redenen van belang voor de missionaire roeping van de kerk in Nederland. Zicht op de wereldkerk kan vertrouwen in Christus versterken als we ons realiseren dat de ervaring van kentering van kerkelijke betrokkenheid in West-Europa maar een deel van de wereldkerk betreft. In andere delen van de wereld groeit en bloeit de kerk juist en wordt de relevantie van het Evangelie op heel andere manier zichtbaar, vaak in religieus plurale contexten en soms tegen de verdrukking in.”

Geraakt door de wereldkerk

Al in 2014 stemde de synode in met hoogleraarschap Benno van der Toren Interculturele Theologie. Met gelden van Stichting de Zending krijgt Benno van der Toren nu de gelegenheid om zich in de komende jaren nog meer toe te leggen op de verbinding tussen de wereldkerk en lokale gemeenten. 

Dr. Van den Toren zal vanuit zijn deskundigheid de komende jaren ook betrokken zijn bij het thema ‘Toekomstgericht kerk-zijn’, een van de speerpunten van de dienstenorganisatie. Hij is ook lid van de visiegroep die het moderamen adviseert. 

Ds. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, is verheugd over deze benoeming. “Ik heb Benno leren kennen als iemand die op bevlogen manier vormgeeft aan missiologie, zelf geraakt door wat hij in de wereldkerk ervaren en geleerd heeft, met name in de jaren dat hij samen met zijn vrouw werkte en leefde in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat is het mooi dat hij zich in de komende vijf jaren hier wetenschappelijk meer verdieping in aan kan brengen en daarin ook uitdrukkelijk zal samenwerken met de dienstenorganisatie.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)