Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode januari 2021

Net als heel veel activiteiten gaat ook de geplande synodevergadering in januari er heel anders uitzien dan gebruikelijk.

Pijl naar links Overzicht synodes

Omdat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is, maakt het moderamen van de synode gebruik van het ‘kerkelijk noodrecht’ om continuïteit in besluitvorming te garanderen. 

Het moderamen organiseert daarom een buitengewone moderamenvergadering voor afronding van de synodale besluitvorming. Dat is een digitale vergadering die plaatsvindt op vrijdag 29 januari. Het gesprek met synodeleden heeft voorafgaand aan deze vergadering plaatsgevonden door middel van schriftelijke correspondentie, online consultatie, online luistersessies en online beraadslagingen. Tijdens deze momenten zijn de synodeleden in kleine groepen in gesprek gegaan over onderwerpen op de agenda: 

  • het beleidskader van de dienstenorganisatie;
  • de rapportage ‘Lichter verkend’;
  • en een notitie over geestelijke verzorging in de eerste lijn. 

Leden van de synode kunnen naar aanleiding hiervan zoals gebruikelijk met moties, amendementen en tegenvoorstellen komen. Het moderamen geeft in de buitengewone vergadering op 29 januari een terugkoppeling hierop, waarna een digitale peiling gehouden wordt waarin synodeleden hun mening (voor of tegen) kenbaar maken. Daarna neemt het moderamen een besluit.