Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode november 2021

Deze vergadering vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De vergadering is donderdag tot de lunch en de gehele vrijdag online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes

 

Donderdag 11 november 2021

 • 09:30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst
 • 10.00 uur - Liturgische opening
 • 10.30 uur - Mededelingen
 • 10.45 uur - Lezing door prof. dr. Th. Boer: “Eind goed - een protestantse kijk op euthanasie”
 • 12.00 uur - GCBB  (GS 21-06) Jaarverslag

Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op vrijdag.

 • 12:45 uur - Lunch
 • 13.30 uur - Comité
 • 15.00 uur - Pauze
 • 15.30 uur - Aanvang Symposium Emden
 • 17:30 uur - Diner
 • 19:00 uur - Avondmaalsviering
 • 20:15 uur - Gelegenheid voor ontmoeting met gasten uit Emden 

Vrijadg 12 november

 • 09.30 uur - Liturgische opening door het Nederlands Bijbelgenootschap
 • 10.30 uur - Proces update Ambtsvisie
 • 11.00 uur - Gedachtenwisseling over werkwijze synode (GS 21-07)
 • 12.30 uur - Lunch
 • 13.30 uur - PThU verslag RvT door mr. J.P.H. Donner (GS 21-08)
 • 14.15 uur - Huishoudelijke Regeling (LWK 21-10)
 • 15.30 uur - Pauze
 • 16.00 uur - Kerkorde
  - Samenstelling Raad van Advies PThU (Ord.13-5.4) (GS 21-09)
  - Verkiezing preses generale synode (Ord. 4.26) (GS 21-10)
  - Kerkordelijke positie van geestelijk verzorgers (Ord. 3-13 en 3-23) (GS 21-11)
  - Samengaan van gemeenten (Ord. 2-8 en GR 1-4) (GS 21-12)
 • 17.15 uur - Afscheid synodeleden en adviseurs
 • 17.45 uur - Rondvraag
 • 18:00 uur - Sluiting met aansluitend diner