Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode start onderzoek naar kerkelijk werkers en predikanten

In de tweede helft van november ontvangen 385 gemeenten een mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek over kerkelijk werkers. Dit onderzoek wordt uitgezet door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van de generale synode. Voor een representatief beeld naar de praktijk rondom kerkelijk werkers en predikanten in gemeenten is het belangrijk dat alle uitgenodigde gemeenten de korte vragenlijst invullen.

Achtergrondinformatie

In opdracht van de synode voert de dienstenorganisatie de komende maanden onderzoek uit naar de praktijk rondom kerkelijk werkers en predikanten. Wat zijn overwegingen om een kerkelijk werker aan te stellen in plaats van een predikant? Wat vinden kerkelijk werkers zelf?

Het onderzoek is een vervolg op de notitie ‘Vervolgrapport Ambtsvisie’ waarover de generale gynode van 11 september 2021 positief besliste. Met het oog op de bloei van onze kerk en samenleving hopen we hiermee de praktijk van kerkelijk werkers en predikanten beter te begrijpen.

Drie deelonderzoeken

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:

  • een prognose hoeveel kerkelijke werkers en predikanten er nodig zijn in de toekomst, 
  • een kwalitatief onderzoek d.m.v. focusgroepgesprekken in zeven classes,
  • een kwantitatief onderzoek, bestaande uit een vragenlijst gezonden aan een representatieve selectie van 385 gemeenten.

De diverse onderzoeken worden in november en december 2021 uitgevoerd, in samenwerking met verschillende externe onderzoekers, classispredikanten, synodeleden en andere externe en interne belanghebbenden. Het rapport wordt maart 2022 verwacht als input voor het gesprek in de synode.

In het kader van het onderzoek kan uw gemeente een verzoek krijgen om een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat leden, predikanten of kerkelijk werkers van uw gemeente worden uitgenodigd voor een focusgroepgesprek. De projectgroep van de dienstenorganisatie die dit onderzoek namens de synode uitvoert, hoopt van harte dat genodigden zoveel mogelijk willen meewerken aan het onderzoek.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)