Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Armoede

Armoedebestrijding door kerken

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis kunnen delen.

Kerk in Actie: Armoede

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Lees ook:

Hoe helpt Kerk in Actie?

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke gemeenten in de aanpak van armoede en adviseert bij het opzetten van een kerkelijk noodfonds of met de start van SchuldHulpMaatje in uw woonplaats. Kerk in Actie is ook het netwerk Kerk, Kinderen en Armoede gestart, komt tweejaarlijks met het Armoedeonderzoek, doet aan belangenbehartiging en steunt projecten financieel.

1. Netwerk ‘Kerk, kinderen en armoede’

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk rond dit thema. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen.
Lees hier meer over Kerk, kinderen en armoede.

2. Kerkelijke noodfondsen

Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij een kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds kan snel handelen, waardoor ergere problemen vaak voorkomen kunnen worden. Kerk in Actie adviseert bij het starten van een noodfonds. Lees hier hoe u een kerkelijk noodfonds kunt oprichten.

3. SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol oplossen met dergelijke steun. SchuldHulpMaatje kan ook in uw woonplaats starten wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken. Het landelijke projectbureau voorziet van advies, ondersteuning en training.

4. Armoedeonderzoek

Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-katholieke parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken participeren. De onderzoeken laten zien dat de kerken lokaal zeer betrokken zijn bij financiële hulpverlening. Klik hier voor het Armoedeonderzoek 2019 (rapport).

5. Belangenbehartiging

Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

6. Steun projecten en activiteiten

Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt Kerk in Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder andere inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, daklozen en achterstandswijken.

7. Onderzoek sociale supermarkten

Kerk in Actie en Stichting Oikos hebben een verkennend onderzoek gedaan naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Hieruit blijkt dat zowel voedselbanken als sociale supermarkten het van groot belang vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het versterken van zelfredzaamheid van de klant. Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Armoede in Diakonia

In Diakonia, het vakblad voor diakenen, schrijven wij regelmatig over armoede. Lees hieronder een aantal artikelen terug.

Hoe kan uw gemeente helpen bij armoedebestrijding?


Brochure Armoedeonderzoek 2019

In november 2019 werd de achtste editie van het periodieke onderzoek naar de activiteiten van kerken op het gebied van armoedebestrijding overhandigd aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de publieksversie 'Arm. En wat doet de kerk?' staan de belangrijkste resultaten van het Armoedeonderzoek 2019, achtergrondverhalen, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips om zelf aan de slag te gaan met armoedebestrijding vanuit eigen diaconie of kerk. Download hieronder de brochure of bestel de brochure in de webwinkel.


Brochure 'Samen tegen armoede'

Brochure van het Knooppunt Kerken en Armoede (Kerk in Actie maakt hier deel van uit) voor kerken en diaconieën die zich inzetten tegen armoede in Nederland. Aspecten zoals het vinden van mensen in nood, de sociale kaart, cijfers en feiten en manieren van hulpverlening komen aan bod. Download hieronder de brochure.


Volg de training 'Diaconie'

Gratis training voor diakenen die het volgende oplevert:

  • Verdieping op binnenlands diaconaat (vluchtelingen en armoede) en buitenlands diaconaat.
  • Inzicht en kennis in de drie voornaamste lokale rollen van een diaconie: concreet hulp bieden, elkaar versterken in een lokaal netwerk, kritisch bondgenoot zijn van de overheid.
  • Handvatten om de diaconale roeping op nieuwe wegen vorm te geven.

Meer informatie over deze training

Meer informatie over dit thema op de website van Kerk in Actie

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)