Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het Zincubator programma

Professionele begeleiding voor lokale vernieuwers

Soms heb je een goed idee. Je ziet een kans, iets wat anderen niet zien. Jouw idee lost een probleem of uitdaging op die tot nu toe is blijven liggen! Maar om echt verder te komen, heb je hulp nodig. Deze hulp biedt het innovatieteam van de Protestantse Kerk in Nederland!

Neem contact op Protestantse Kerk

Daarom begeleidt en ondersteunt het innovatieteam van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland sinds 2022 lokale vernieuwers om hun goede ideeën nog beter te maken. Dit doen we met het Zincubator-programma, een begeleidingstraject van 5 maanden voor innovaties in en om de kerk en in het bredere zingeveningsdomein. Het Zincubator-programma is er voor iedereen die ideeën van de grond wil krijgen, vernieuwende manier zoekt om uitdagingen aan te gaan en de juiste begeleiding en focus wil om meer impact te maken op de omgeving. 

Voor wie is het programma bedoeld?

Het Zincubator-programma is er voor iedereen die religie, spiritualiteit en zingeving als uitgangspunt voor hun organisatie, project, idee of initiatief hebben. Denk aan:

 • Verenigingen, stichtingen en werkgroepen van lokale geloofsgemeenschappen: op lokaal niveau zijn veel vrijwilligers bezig met activiteiten waarmee ze maatschappelijke problemen aanpakken. Dit kan zijn rondom zingeving en betekenisvol leven, maar ook diaconale presentie of pastorale initiatieven.
 • (Kleinschalige) ondernemers met religie, spiritualiteit en zingeving als basis van hun bedrijf. Veranderingen in de maatschappij en in de kerk maken dat veel mensen niet meer naar de gevestigde instituties gaan. Om deze mensen toch te bedienen in hun zoektocht naar betekenisvol leven, bieden veel (reli-)ondernemers diensten en producten die aansluiten bij de wensen van moderne mensen. Een groot deel van deze diensten en producten worden afgenomen door mensen die we rekenen tot de achterban van de Protestantse Kerk.

In 3 stappen naar zinvolle innovatie

Een "incubator" is als een vruchtbare broedplaats waar nieuwe initiatieven en ideeën kunnen groeien en gedijen onder begeleiding en ondersteuning. Het Zincubator-programma is opgedeeld in 3 fases:

 • Tijdens de eerste fase onderzoeken we de aspecten die de bodem vruchtbaar maken. We starten vanuit de missie van het team, leven ons in in degene voor wie we het doen en kijken naar de context van het idee. 
 • In de tweede fase is het tijd om onze vruchtbare ideeën te zaaien. We proberen meerdere zaadjes uit om te kijken wat het beste groeit op de bodem. Dit noemen we experimenteren. Door in de praktijk ideeën te toetsen weten we snel wat werkt en wat misschien niet.
 • In de laatste fase is het tijd om het beste idee te laten groeien en bloeien. Er is aandacht voor communicatie, en kijken vooruit door een actieplan te maken. 

De rode draad tijdens de begeleiding is ‘stapsgewijs leren en verbeteren’. Zodat we niet ‘toevallig succesvol zijn’ maar dat we er achter komen ‘waarom het werkt’. Zo stimuleren we om te experimenteren en uit te proberen. Zo geven we je tijdens het traject telkens handvatten en tools om succesvol te vernieuwen en te innoveren. 

Het zincubator-programma voor professionals heeft 6 bijeenkomsten. Speciaal voor vrijwilligersinitiatieven is er een aangepaste route met 4 bijeenkomsten om de druk te verlagen.

Wat kan je verwachten?

 • 4-6 bijeenkomsten in Utrecht en tussentijdse coaching 
 • Toegang tot de innovatie-toolbox en het netwerk van de Protestantse Kerk in Nederland
 • Begeleiding door ervaren innovatie-experts.
 • Laat je inspireren en leer van collega-innovators die het programma samen met jou doorlopen.

Wat kost dit mij?

 • Het begeleidingstraject ter waarde van € 2.500 per deelnemer wordt gefinancierd vanuit innovatiebudget van de Protestantse Kerk in Nederland. Je hoeft dus niet te betalen om deel te nemen aan het traject.
 • We verwachten dat je aan alle sessies deelneemt.
 • We verwachten dat je de experimenten die we afspreken tijdens de begeleidingssessies zelfstandig uitvoert. Kosten die je maakt voor het experiment betaal je zelf. 

Wil jij meer weten over het Zincubator-programma of heb je interesse om mee te doen? Neem contact op via onderstaand formulier. We nemen daarna contact met je op.

 

Praktijkvoorbeeld: Heilige Plekken

Een van de projecten in de incubator is ‘Heilige Plekken’ 

Het is Marian Timmermans opgevallen dat er zoveel mooie kerkgebouwen zijn die een groot deel van de tijd niet worden ingezet: in de nacht! Zo ontstond het idee van Heilige Plekken waarbij jonge mensen een nacht doorbrengen in een monumentaal kerkgebouw. Ze ervaren daar de kracht van het gebouw, de architectuur, kunst en inrichting, maar ook de verhalen die daar soms al eeuwen worden verteld. 

De jongeren schrijven een nieuw verhaal in dat gebouw. Ze gaan aan de slag met belangrijke levensvragen. Soms heel persoonlijk, soms over inspirerende onderwerpen, soms over de wereld om je heen. Zo wordt de kerk voor deze jongeren een heilige plek. 

Toch lukte het Marian nog niet om haar concept zo neer te zetten dat er brede belangstelling voor is vanuit de christelijke context. Dat was voor haar de reden om deel te nemen in het ‘Zincubator-programma’ 

Op de vraag: ‘Wat is de toegevoegde waarde van de incubator voor jou?’ antwoordt Marian:

“De Zincubator daagt mij op een constructieve wijze uit om de innovatie, de doelgroep
en de kansen op de missionaire markt breed en kritisch te onderzoeken. Er wordt met een frisse ondernemersblik meegedacht hoe de innovatie van meerwaarde is voor de missionaire markt. Als het gaat het om mijn zwakke kanten als ondernemer dan krijg ik handreikingen wat zoal te doen. En dat stimuleert om kwalitatief te blijven innoveren, kennis op te doen en door te zetten.”

En op: ‘Heb je in de incubator een positieve ervaring met de netwerkfunctie gehad?’ zegt ze:

“Het brede netwerk van de incubator biedt tijdens het proces inspiratie en ook heel concreet worden er verbindingen (lokale gemeenten en experts) vanuit het PKN netwerk gelegd. Zo ontstaan er kruisbestuivingen, waarbij de opgedane kennis vanuit het project weer wordt gedeeld met de PKN.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk