Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ledenadministratie

Oftewel het LRP: Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk

De ledenregistratie is van en voor de plaatselijke gemeenten én voor de landelijke organen van de Protestantse Kerk om het kerkelijk werk te ondersteunen en de zorg voor gemeenteleden te kunnen waarborgen. Het gaat om het kennen en kunnen volgen van gemeenteleden en hun gezinnen, vanuit de betrokkenheid en zorg om elkaar, vanuit pastoraal en diaconaal belang en om fondsenwerving te faciliteren. 

Mogelijkheden LRP

  • Het automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) verhuismutaties binnenkrijgen 
  • Overzichten uitdraaien van bijvoorbeeld van verjaardagen, huwelijksjubilea, nieuw-ingekomen of gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden
  • Brieven sturen aan bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld aan de jongeren in de gemeente of een uitnodiging voor het groothuisbezoek in een bepaalde ouderlingenwijk.

Als ledenadministrateur heeft u deze mogelijkheden binnen LRP en nog veel meer. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van LRP.

Inloggen bij LRP

Wilt u direct inloggen? Klik op de knop hieronder om gelijk naar het inlogscherm van LRP te gaan.

Inloggen bij LRP

Het inloggen Portaal
LRP gaat gebruikmaken van het portaal van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle informatie over inloggen vindt u op de pagina onder de knop "informatie Portaal":

Informatie Portaal

Bijdragenadministratie
Ook is het mogelijk om vanuit de module Bijdragenadministratie mailings (op papier en via mail) aan te maken voor de diverse geldwervingsdoelen van de gemeente. Toezeggingen en ontvangsten kunnen handmatig en digitaal worden verwerkt. Voor de Actie Kerkbalans is het bijvoorbeeld mogelijk om betaalverzoeken in de vorm van acceptgiro’s, incasso- en iDEAL-bestanden aan te maken. Herinneringen kunnen aangemaakt worden met één druk op de knop. Van elk doel is uitgebreide statistische informatie beschikbaar, o.a. van het geefgedrag per leeftijdsgroep. 

Pastorale versie
Speciaal voor predikanten, kerkelijk werkers en ouderlingen is de pastorale versie van LRP ontwikkeld. Zij beschikken zo over actuele ledengegevens, zien na het inloggen in één oogopslag de wijzigingen in het ledenbestand en wie er jarig zijn of een huwelijksjubileum vieren. Huisbezoeken en notities kunnen bij de gemeenteleden worden vastgelegd. Ook hiervan zijn overzichten op te vragen, zodat een goed inzicht ontstaat welke gemeenteleden / gezinnen in een bepaalde periode al dan niet bezocht zijn. 

En verder...

Ontbreekt het in uw gemeente aan tijd of deskundigheid om de werkzaamheden rond geldwervingsacties uit te voeren? Het LRP-team kan u ontzorgen door mailings te verzorgen, incassobestanden en acceptgiro’s aan te maken en digitale bankafschriften te verwerken. Hiervoor geldt een kostendekkend tarief. Informatie over het dienstverleningspakket vindt u op LRP-netwerk.

In LRP ligt ook de kerkelijke structuur van de Protestantse Kerk vast: alle (wijk)gemeenten hebben ‘kerkelijke grenzen’ en een grondgebied. De wijzigingen die daarin optreden door fusies en wijkwijzigingen worden door de collega’s van het LRP-team verwerkt.

Hierboven maakte u al kennis met de functies van ledenadministrateur, bijdragen- administrateur en pastoraal werkende. LRP kent nog twee andere rollen. De lokaal beheerder is verantwoordelijk voor het autoriseren van LRP-gebruikers in een gemeente en de kerkrentmeester kan ‘meekijken’ met de bijdragenadministrateur en zo goed zicht houden op de resultaten van geldwervingsacties.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)