Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Oecumene

Zoeken naar saamhorigheid en verbinding

Oecumene behoort tot de identiteit van de Protestantse Kerk. Kerk ben je samen. Alleen samen met alle heiligen verstaan we iets van de volheid van God in Christus (Efeziërs 3,18v).

Als kinderen van één vader

Visienota 'Van U is de toekomst' over oecumene

We blijven participeren in oecumenische verbanden. In de komende jaren stimuleren en faciliteren we vooral ontmoeting en samenwerking van christenen op lokaal niveau: in de eigen leefomgeving en ook tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen en (wijk)gemeenten. We ondersteunen bovenplaatselijke initiatieven die hieraan dienstbaar zijn. Concrete eenheid in geloofsgesprek en missionaire of diaconale activiteiten, over kerkmuren heen. 

Dit geldt zeker ook voor eenheid met migrantenchristenen. We weten ons geroepen om de relatie met migrantenchristenen te verdiepen. Vanuit de eenheid in Christus ontmoeten we elkaar als gelijken en willen we elkaar dienen en verrijken. Dit wordt concreet in praktische zaken, zoals de gezamenlijke inzet voor de buurt, in theologische reflectie op ons gezamenlijke verleden, op het verstaan van de Bijbel en in het werken aan onze gezamenlijke roeping.

We realiseren ons dat er sprake kan zijn van grote culturele en theologische verschillen tussen christenen met verschillende achtergronden en uit verschillende tradities. Nu is eenheid nooit eenvoudig of goedkoop. Het gaat niet om nivellering van verschillen of het vinden van geforceerde compromissen, maar om het zoeken naar concrete en spirituele eenheid in Christus, in alle verscheidenheid. Dat dit geen eenvoudige opgave is, maakt de roeping des te groter. Er is veel genade nodig om hier vooruitgang te boeken.

Zie ook:

Oecumenische relaties van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk is verbonden aan de volgende organisatie:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)