Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Synode

Generale & kleine synode | Lutherse synode

De belangrijkste besluitvormende vergadering in de kerk is de generale synode. De generale synode houdt zich bezig met vragen die van belang zijn voor de kerkelijke gemeenten en voor de plaats van de kerk in de samenleving. De kleine synode houdt zich voornamelijk bezig met financiën, personeel en organisatie van de kerk en haar dienstenorganisatie.

Vergaderingen synode

De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar minimaal twee keer bij elkaar (april en november). De kleine synode komt normaal gesproken vier keer bij elkaar (maart, juni, september, november).

Het moderamen (dagelijks bestuur) stelt de agenda’s op voor de vergaderingen. Aan de orde van behandeling zijn meestal voorstellen die opgesteld zijn door het moderamen of door de dienstenorganisatie van de kerk.

De synoderapporten en besluitenlijsten van de synode zijn te vinden in de bibliotheek op deze site.

Bezinning op belangrijke thema's

In de serie Protestants Perspectief reflecteren scriba en preses op actualiteiten in kerk en samenleving.

In een online collegereeks komen de kerkelijke en ethische thema's aan bod die de afgelopen jaren tijdens synode besproken zijn. Van harte welkom!


Lutherse synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)