Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Ambulant predikant (8-18 uur)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar ervaren, flexibele predikanten voor de functie van Ambulant predikant met name voor de Randstad, het midden van het land en de noordelijke provincies: 8 - 18 uur.

Als ambulant predikant vervul je alle taken van een gemeentepredikant en spring je in een gat wat (tijdelijk) is ontstaan. 

De ambulant predikant komt in dienst bij de mobiliteitspool en wordt voor maximaal twee jaar gedetacheerd naar een gemeente. Hier wordt de ambulant predikant ingezet ter vervanging in geval van ziekte, zwangerschap, vrijstelling van werkzaamheden en ter overbrugging in een vacante periode. 

Als ambulant predikant ben je flexibel en maak je gemakkelijk contact. Tegelijkertijd weet je ook een zekere mate van afstand te bewaren naar de gemeente omdat het werk van tijdelijke aard is. Je bent proactief, denkt mee, weet te inspireren maar bent niet bepalend in beleidsontwikkeling. 

Wat doet een ambulant predikant:

 • De ambulant predikant is predikant voor gewone werkzaamheden. 
 • Voert alle taken uit van een gemeentepredikant zoals vastgelegd in ord. 3.9.
 • Stelt concrete plannen op en ontplooit activiteiten op taakgebieden waar de gemeente om vraagt én in samenwerking met de gemeente. 
 • Gaat voor in erediensten en bedient de sacramenten. 
 • Gaat voor in rouw- en trouwdiensten. 
 • Is pastoraal actief binnen de gemeente. 
 • Zorgt voor scholing en toerusting van vrijwilligers, kerkenraad en gemeenteleden. 
 • Zet zich waar nodig in voor specifieke doelgroepen binnen de gemeente, denk hierbij aan jeugdwerk, ouderen, jonge gezinnen etc. 
 • Denkt mee met de (beleids)vragen die er liggen binnen de gemeente. 

Wat vragen wij van een ambulant predikant

 • Ervaring als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Passende ambtsopvatting: niet exclusief verbonden aan de gemeente, maar aan de kerk als geheel; kan afscheid nemen en is niet te nadrukkelijk aanwezig als predikant, stelt zich op als voorbijganger.
 • Flexibiliteit, weet zich het werk snel eigen te maken.
 • Pro-actief.
 • Maakt makkelijk contact, kan zich snel thuisvoelen.
 • Analyserend vermogen.
 • Weet iets van mediation en conflicthantering.
 • Aantoonbare agogische kwaliteiten en ervaring met individueel en groepswerk.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Vaardig in het omgaan met verschillende belangen.

Wat wij bieden 

Aangezien de ambulant predikant een nieuwe functie betreft zal er in eerste instantie gewerkt worden met tijdelijke aanstellingen. Je wordt ambulant predikant in één of meerdere gemeenten voor maximaal 0,5 fte en maximaal 2 jaar. Je krijgt:

 • Een tijdelijke aanstelling als predikant in algemene dienst voor 0,2 tot 0,5 fte.
 • De tijdelijke aanstelling vangt aan bij de eerste opdracht van een gemeente en stopt bij afloop daarvan. 
 • Er zijn tot 3 tijdelijke contracten mogelijk binnen de maximale periode van 3 jaar. 
 • De intentie is dat ambulante predikanten in vaste dienst komen: over de mogelijkheid van een vaste aanstelling zal na een evaluatie van de pilot (die begin 2022 plaats zal vinden) meer duidelijk worden.
 • Het salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk, schaal 11, afhankelijk van relevante werkervaring.  
 • Je maakt onderdeel uit van het team van ambulant predikanten.
 • Personele begeleiding door de Mobiliteitspool.
 • Een afwisselende invulling van het predikantschap die zich goed laat combineren met het parttime gemeentepredikantschap of een andere taak of functie.

De Mobiliteitspool

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, met een landelijk kantoor in Utrecht, heeft als primaire taak de ondersteuning van kerk en gemeenten. Het cluster Kerk en Werk houdt zich onder meer bezig met alle mensen die beroepsmatig, betaald en onbetaald, aan de Protestantse Kerk verbonden zijn. 

Het Mobiliteitsbureau is hier een onderdeel van. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Sinds medio 2019 is hieraan toegevoegd de nieuwe functie van de ambulant predikant.

Informatie

U kunt contact opnemen met de Mobiliteitspool voor meer informatie: 

Evert Jan Hazeleger: e.hazeleger@protestantsekerk.nl, 06 -21 41 96 87

Heleen Haasdijk: h.haasdijk@protestantsekerk.nl06-15 90 85 62 

Nelleke Drop: n.drop@protestantsekerk.nl, 06-15 90 85 51

Reageren
U kunt uw schriftelijke reactie met CV, bij voorkeur beiden in PDF-format sturen per e-mail naar vacatures@pkn.nl, o.v.v. vacature ambulant predikant. 

Lees meer over het werk van ambulant predikant:

Andere vacatures

als predikant