Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Coen Wessel: “We hebben een levende en levendige kerk nodig”

Gemeentepredikant Coen Wessel (1960) is vanaf 1 april de nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Hij hoopt dat kerkgenootschappen in Nederland elkaar nog beter leren kennen en meer naar elkaar toegroeien. “We hebben een levende en levendige kerk nodig.”

  • studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam 
  • algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland (vanaf 1 april 2024), daarvoor 12 jaar gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente Hoofddorp, en predikant in Heerenveen en Haskerdijken 
  • voelt zich verwant met de protestantse en midden-orthodoxe stroming binnen de kerk 

Hoe ervaar je je roeping?

“Als iets dat gegroeid is. Ik ben theologie gaan studeren vanuit interesse. Het was een leuke, interessante studie. Tijdens de stages ontdekte ik dat dit echt wel wat voor mij was. Pas later, toen ik al aan het werk was als predikant, kwam de bevestiging: dit is waarvoor ik op aarde ben. Mijn roeping kwam dus gaandeweg, en dat voel ik nog altijd zo.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken? 

“Goede arbeidsvoorwaarden, de steun van de kerkenraad en die van de mensen om me heen zijn voor mij belangrijk. Het is vaak wel zoeken naar hoe je vruchtbaar kunt werken, voor jezelf en voor de gemeente. Daar moet wel ruimte voor zijn. Alleen dan kun je de inspiratie in je werk onderhouden.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt? 

“Ik probeer altijd dingen te doen die me inspireren. Naast mijn werk als predikant ben ik redacteur geweest van het tijdschrift In de Waagschaal. Daardoor kon ik me extra verdiepen in theologische en culturele zaken. Daarnaast moet je grenzen stellen in je werk, dat heeft de ervaring me geleerd. Ontspanning op zijn tijd is hard nodig.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst? 

“De diensten op zondag vind ik het mooiste van het werk. De voorbereiding daarvoor telt ook mee: bezig zijn met de orde van dienst, de preek en het uitzoeken van passende liederen.”

Welke (na)scholing heb je voor het laatst gevolgd?

"Ik heb recent een nascholing gevolgd rond de theologie van Kevin J. Vanhoozer, een Amerikaans theoloog. Tijdens mijn studie heb ik me vooral verdiept in Duitse theologen als Karl Barth, dus ik was benieuwd naar de theologie vanuit de Engelstalige wereld. Docenten Theo Pleizier en Benno van den Toren hebben de cursus op een goede manier invulling gegeven. Alle deelnemers moesten een essay schrijven dat in het boek Improviseren in Gods drama is terechtgekomen. Naast het lees- en luisterwerk werden we praktisch aan het werk gezet. Dat was een mooie manier om de opgedane kennis te verwerken."  

Met welke andersgelovige in je omgeving zou je graag eens om de tafel gaan? 

“In mijn nieuwe functie als algemeen secretaris van de Raad van Kerken zal ik veelvuldig om de tafel gaan met andersgelovigen, zoals joden, moslims en hindoes. Je wilt elkaar goed leren kennen, maar ook in vrede met elkaar leven hier in Nederland. In Hoofddorp ontmoette ik regelmatig mensen van de moskee. We voerden geen grote theologische gesprekken, maar wisten elkaar wel te bereiken als het nodig was. Het is mooi om van hen te horen hoe zij hun geloof beleven en te zien hoe zij zich ervoor inzetten.”

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je collega’s aan?

"De film over de legendarische iconenschilder Andrey Rublev van regisseur Andrei Tarkovsky heeft veel indruk op mij gemaakt. Deze jonge schilder maakt mooie kunst, midden in een wereld die verscheurd wordt door oorlog. Je ziet duidelijk de verscheurdheid tussen de schitterende iconen die hij maakt en de moeilijkheden in zijn leven. Schoonheid en verschrikking staan naast elkaar, dat geeft op de een of andere manier ook troost." 

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Romeinen 8 vers 11: ‘Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.’ (NBV) Deze tekst verbindt de opstanding van Christus aan onze eigen levendmaking. De Geest van God doet Christus opstaan, maar ook ons. In dit leven, maar ook na dit leven.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat de kerk in staat blijft om te reageren op wat er gebeurt in de samenleving en in de cultuur. De kerk wordt kleiner. Dan is de verleiding groot om achterom te kijken en de dingen te willen behouden die je al hebt. Deels is dat nodig, maar ik hoop dat de kerk ook in een kleinere vorm aantrekkelijk kan blijven. Respect voor scholing en wetenschap vind ik daarbij belangrijk. We hebben een levende en levendige kerk nodig.”

Lees meer in de serie over de voorgangers in de Protestantse Kerk:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)