Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkorde en IP-nota

Na uitgebreide gesprekken met verschillende organisaties en spelers in het veld gaf de synode op 11 april 2008 haar goedkeuring aan de nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten’: de IP-nota.

In de IP-nota staat dat de Protestantse Kerk geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Dat houdt in:

  • dat de kerk de wijze waarop Israël zichzelf verstaat respecteert;
  • dat de kerk vormen van vervangingstheologie afwijst;
  • dat ze uiterst alert is op uitingen van antisemitisme;
  • en dat ze de ontmoeting en het gesprek blijft  zoeken met het levende jodendom en met joodse gesprekpartners, vooral in Nederland en Israël. 

Oecumenische roeping 

Tegelijkertijd spreekt de IP-nota uit dat de Protestantse Kerk in één lichaam verbonden is met kerken in de wereld, onder wie Palestijnse christenen. In de IP-nota worden beide vormen van verbondenheid, die met het volk Israël en die met christenen in het Midden-Oosten, niet tegen elkaar uitgespeeld. ‘De oecumenische verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met kerken en christenen in het Midden-Oosten staat in het licht van de Schriften niet los van de verbondenheid met Israël… Beide vormen zijn om […] theologische redenen onopgeefbaar’. De oecumenische roeping houdt in dat de Protestantse Kerk relaties onderhoudt met Palestijnse kerken in Israël en Palestina, het gesprek over de theologie rondom Israël met hen aangaat en Palestijnse kerken ondersteunt het evangelie in hun eigen context uit te dragen. 

Diaconale roeping

In de IP-nota staat helder dat de Protestantse Kerk zich vanuit haar diaconale roeping inzet:

  • om recht te doen aan slachtoffers van onrecht en geweld;
  • schendingen van onrecht en geweld en schendingen van mensenrechten te benoemen;
  • te luisteren naar de trauma’s van beide volken, Joods en Palestijns;
  • bruggen te bouwen.

De Protestantse Kerk ziet het dan ook als haar taak om ontmoetingen te stimuleren tussen joden, christenen en moslims als bijdrage tot een vreedzame samenleving.  
>IP-nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten' (Utrecht; 2008-04-11)

Bouwen aan Bruggen

Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten - die opdracht gaf de synode aan Kerk in Actie. Dat doet Kerk in Actie door samen te werken met partners in Israël en Palestina. In een aantal projecten werkt Kerk in Actie samen met Kerk en Israël. Daarnaast werkt Kerk in Actie aan bruggen tussen kerken in Nederland en kerken in Israël en Palestina.

Foto: Flickr

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)