Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Vluchtelingen

Hoe kun je betrokken zijn bij mensen op de vlucht?

 1. Crisisopvang via stichting INLIA
  Plaatselijke kerken in heel Nederland en INLIA hebben al honderden asielzoekers in crisisopvang gehad opgenomen. In september en oktober zijn nog steeds dringend plekken nodig. Een leegstaande kerk of pastorie, of zalen in een kerkelijk centrum die ingericht kunnen worden voor de crisisopvang van asielzoekers, kunnen worden gemeld bij INLIA via het speciale e-mailadres crisisopvang@inlia-projecten.nl.
 2. De Thuisgevers
  Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Door erkende vluchtelingen (statushouders) tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten, kunnen deze vluchtelingen een nieuwe start maken in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen en waar zij uiteindelijk zullen gaan wonen. Aanvullende sociale begeleiding en een goede samenwerking met de lokale overheid maken deel uit van de aanpak. Meedoen met je gemeente? Meld je aan via welkom@dethuisgevers.nl


 3. Steun Oekraïense vluchtelingen
  De Protestantse Kerk roept gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen.
 4. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen op de vlucht in Nederland en wereldwijd
  Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Kerk in Actie ondersteunt organisaties ter plaatse die hen opvangen en begeleiden. Een overzicht van projecten vind je op onze pagina Op zoek naar veiligheid.  
 5. Ideeënbank
  In de ideeënbank staan diverse suggesties voor activiteiten om vluchtelingen te ondersteunen.
  Bijvoorbeeld:
 6. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 mensen zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn gekomen om hier te werken, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun het werk van Kerk in Actie in de grote steden en daarbuiten via kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden.
 7. Abonneer op nieuwsbrief Vlugschrift
  Wil je je abonneren? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Je ontvangt Vlugschrift dan automatisch, op de eerste dinsdag van de maand. Lees hier Vlugschrift juni 2024.

Om verder te lezen 

 • VluchtelingenWerk geeft op de pagina Nieuws en Kennis antwoord op vragen als: Hoe is de asielprocedure geregeld? Hoe zit het met inburgering? Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders? En hoe zit het met asielzoekers uit zogenoemde 'veilige landen'?
 • RefugeeHelp van VluchtelingenWerk biedt onafhankelijke informatie over verschillende onderwerpen waarmee vluchtelingen te maken  kunnen krijgen. De informatie is toegespitst op hun eigen situatie: je bent gevlucht uit Oekraïne, je wilt asiel aanvragen of hebt al asiel aangevraagd, je hebt een verblijfsvergunning, of je asielaanvraag is afgewezen.
 • INLIA heeft een pagina nieuws met actuele juridische ontwikkelingen en een tabblad expertisecentrum.
 • Stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, heeft veel informatie over mensen zonder geldige verblijfspapieren.
 • De themapagina Migrantenkerken / Internationale kerken geeft informatie over internationale kerken in Nederland. Onder de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zijn veel christenen.

Mensen op zoek naar een veilig bestaan

We leven in een gebroken wereld. Telkens moeten er mensen door oorlog, onderdrukking, klimaatverandering of een gebrek aan perspectief op zoek gaan naar veiligheid. Vanuit het verlangen naar een wereld waarin alle mensen een veilig bestaan kunnen opbouwen, en in het geloof dat zo’n wereld ook Gods verlangen is, zet de Protestantse Kerk zich samen met mensen in lokale gemeenten, kerken en partnerorganisaties wereldwijd in om hun bondgenoot te zijn. 

Twee kernwaarden staan hierbij voor de Protestantse Kerk centraal: gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Voor God telt elk mens. Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom zijn alle mensen fundamenteel gelijkwaardig. Dat betekent ook dat niemand mag worden buitengesloten, of gedwongen mag worden tot een bestaan in armoede of afhankelijkheid. Iedereen mag meedoen! Bij steun aan mensen op de vlucht pleiten we daarom allereerst voor ontmoeting en verbinding. Als ontmoeting en verbinding plaatsvinden, kun je een veilig en duurzaam bestaan opbouwen. Vanuit ontmoeting en verbinding kunnen er hulpvragen aan de orde komen.

Lees meer:

Lees meer over

Het thema Diaken