Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Leesrooster+ | Epifanie

Oecumenisch leesrooster met liturgische kleuren, liedsuggesties, collecterooster en andere materialen.

7 januari 2024

Epifanie of 1e na Epifanie - Doop van de Heer
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 60,1-6
Psalm 72
Efeziërs 3,1-12
Matteüs 2,1-12

alternatief:

Jesaja 55,1-11
Daniël 3,52-56
Handelingen 19,1-7
Marcus 1,1-11(13)

ant: 72(1-3) + 514a
el: 72, 444, 453, 518, 521
gr: 72a, 72b
ep: 500
ev: 496, 501, 515, 516, 
517, 518, 520, 526
ol: 468, 495, 497, 506, 521, 527

alternatief:

ant: 72(1-3) + 514a, 100, 100b, 100c
el: 327, 382, 929
gr: 154a, 154b
ep: 353, 686
ev: 516, 522, 523, 524, 526
ol: 346, 349 ,353, 356, 
358, 538, 687 

Bijbel Basics bij
Matteüs 2:1-12

Bijbel Basics bij
Jesaja 55:1-5

Vertel het maar bij Marcus 1: 9-11 

 

Op deze dag kan zowel Epifanie als de Doop van de Heer worden gevierd.

 

14 januari 2024

2e na Epifanie - Kana-zondag
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 62,1-5
Psalm 96
Romeinen 4,19-25
Johannes (1,29-)2,1-11

ant: 66(1.2.6.7) + 514b66b
el: 96176176a 
gr: 96a96b, GvL 96-I, 96-II
ep: 803966
ev: 516525526528
ol: 379489791792793

Bijbel Basics bij
Johannes 2:1-12

Collecte voor binnenlands diaconaat

 

21 januari 2024

3e na Epifanie - Laatste zondag na Epifanie
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

1 Samuël 3,1-10(18)
Psalm 63
1 Korintiërs 6,11b-14
Marcus 1,14-20

ant: 66(1.2.6.7) + 514b67 + 514c
el: 63170266317824944
gr: 63a (+ gesproken tekst),
63b, GvL 63-II
ep: 803966
ev: 531532816840
ol: 362612837944

Bijbel Basics bij
1 Samuel 3:1-18

Bijbel Basics bij
Marcus 1:14-20

Collecte voor missionair werk

Week van gebed

 

28 januari 2024

4e na Epifanie - Septuagesima
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Deuteronomium 18,15-20
Psalm 111
1 Korintiërs 8,1b-13
Marcus 1,21-28

ant: 66(1.2.6.7) + 514b9393b
el: 9595a111111a316 
gr: 111b
ep: 803966
ev: 142a352530533789
ol: 323519647723828

Bijbel Basics bij
Marcus 1:21-28

Collecte voor jonge generaties

Bijbelzondag

 

4 februari 2024

5e na Epifanie - Sexagesima
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

2 Koningen 4,18-21 (22-31) 32-37
Psalm 142
1 Korintiërs 9,16-23
Marcus 1,29-39

ant: 56(1.3.4), 67 + 514c67a
el: 1313a142142a155942948
gr: 13b, GvL 142
ep: 942
ev: 391533856942948
ol: 534837

Bijbel Basics bij
Marcus 1:35-38

Collecte voor Werelddiaconaat Bangladesh

 

11 februari 2024

6e na Epifanie - Quinquagesima Esto mihi
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

2 Koningen 5,1-3
(4-8) 9-15b
Psalm 32
1 Korintiërs 9,24-27
Marcus 1,40-45

ant: 31 + 514d31a
67 + 514c67a145 (1.2.4)
el: 3232b174350356
gr: 30a32a, GvL 32-I, 32-II
ep: 843
ev: 391533856
ol: 534863863a911920

Bijbel Basics bij
2 Koningen 5

Vertel het maar - Kiezen voor vertrouwen

Collecte voor Noodhulp Griekenland

 

Lees meer over

Het thema Eredienst