Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

31 maart 2024

1e Paasdag | 1e van Pasen - Resurrexi
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 25,6-9
Psalm 118,15-24
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

ant: 139(1-3.11) + 614, 139a
el: 118(5.6.9), 385, 451, 762, 770
gr: 118a, 139d, GvL 118-I
ep: 623, 645, 752
ev: 615, 617, 620, 623, 626, 627, 629, 631, 633, 639, 986
ol: 222, 223, 351, 611-613, 615-639, 641- 643, 648

 

Liederen, gedichten en gebeden voor de paastijd

 

7 april 2024

2e van Pasen - Quasi modo geniti
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 26,1-13
Psalm 111
[Psalm 133]
1 Johannes 5,1-6
Johannes 20,(19)24-31

 

ant: 81(1-4) + 640a, 81a, 645
el: 111, 111a, 133, 133a, 175, 382
gr: 16a, 111b, 118a
[133a]  
ep: 353, 659
ev: 396, 428, 559, 620, 633, 636, 644, 687, 690, 695, 740
ol: 374, 379, 643, 648

Kind op zondag bij het Johannes-evangelie

 

 

14 april 2024

3e van Pasen - Misericordia Domini
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Micha 4,1-5
Psalm 98
[Psalm 4]
1 Johannes 1,1-7
Johannes 21,15-24

ant: 33(1.2.8) + 640b, 33a, 650
el: 98, 98b, 447, 770, 771, 1016
gr: 98b, 98d 
[GvL 4]
ep: 305, 325, 601, 611, 986
ev: 649
ol: 648, 652

Kind op zondag bij het Johannes-evangelie

Bijbel Basics bij Johannes 21

Collecte voor Rwanda

 

21 april 2024

4e van Pasen - Jubilate
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Ezechiël 34,1-10
Psalm 65
1 Johannes 3,1-8
Johannes 10,11-16

ant: 66(1-3) + 640c, 66b, 652
el: 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 65
gr: 23e, 23f, GvL 23-III
ep: 611, 636, 642
ev: 424, 651, 653, 967
ol: 424, 648, 650, 654, 654a

Kind op zondag bij het Johannes-evangelie

Bijbel Basics bij Johannes 10

Roepingenzondag 

 

28 april 2024

5e van Pasen - Cantate
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Deuteronomium 4,32-40
Psalm 119,17-24
1 Johannes 3,18-24
Johannes 15,1-8

ant: 98 + 640d, 98b, 98g, 655
el: 81, 81a, 119(7-9), 316, 334
gr: 119b, GvL 119-III
ep: 790, 791, 793, 829
ev: 653, 656, 817, 970
ol: 379, 424, 518, 648

Kind op zondag bij het Johannes-evangelie

Bijbel Basics bij Johannes 15

 

 

5 mei 2024

6e van Pasen - Rogate
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 45,15-19
Psalm 33,12-22
1 Johannes 4,7-21
Johannes 15,9-17

ant: 66(1.6.7) + 640e, 66b, 659
el: 33(5-8), 322, 943
gr: 8c, 33b, 98d, GvL 33
ep: 320, 790, 791, 793, 829, 838
ev: 667, 791
ol: 648  

Vertel het maar - Hemelvaart & Pinksteren project bij het Johannes-evangelie

Kind op zondag bij het Johannes-evangelie


Bijbel Basics bij Johannes 15

Collecte voor noodhulp in Oekraïne

 

9 mei 2024

Hemelvaart - Viri Galilei
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Ezechiël 1,3-5a.26-28a
Psalm 47
[Psalm 93]
Efeziërs 4,1-13
[Handelingen 1,1-11]
Lucas 24,49-53
[Marcus 16,19-20]
alternatief
Handelingen 1,1-14

ant: 47 + 660
el: 47, 93, 93b, 99, 609
gr: 47a, 89a, GvL 47
[93a, 96a, 96b, GvL 96-I/II] 
ep: 661, 968
[661, 662, 663]
ev: 661, 663, 666
[661, 663, 666, 1015]
ol: 380, 648, 664, 665, 666, 667

Vertel het maar - Hemelvaart & Pinksteren project bij het Johannes-evangelie

Kind op zondag bij de lezing uit Handelingen

Bijbel Basics bij Handelingen 1

Het initiatief 'Uw Koninkrijk Kome' (IZB)

 

12 mei 2024

7e van Pasen - Exaudi
Kleur: Wit

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Exodus 19,1-11
Psalm 68,1-14
[Psalm 1]
1 Johannes 5,9-15
Johannes 17,14-26
alternatief
Handelingen 1,15-26

ant: 27(1.4) + 640f
el: 1, 1b, 68(1-4), 68a(1-2), 97, 99, 702
gr: GvL 68
[1a, GvL 1]
ep: 353, 641
ev: 664, 686
ol: 648, 662, 663, 667, 670, 671, 675, 692
alternatief
ep: 692

Vertel het maar - Hemelvaart & Pinksteren project bij het Johannes-evangelie

Kind op zondag bij de lezing uit Handelingen

 

Het initiatief 'Uw Koninkrijk Kome' (IZB)

Collecte voor diaconale presentie in Nederland

 

19 mei 2024

Pinksteren - Spiritus Domini
Kleur: Rood 

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Genesis 11,1-9
Psalm 104,25-35
Handelingen 2,1-24
Johannes 14,8-17
alternatief
Handelingen 2,1-24

ant: 68(1.7) + 668, 68a
el: 87, 104(7-10), 104c
gr: 104a, 104b, GvL 104
ep: 674, 677, 678, 679, 686, 687, 688, 689
ev: 683, 686
ol: 632, 669-702, 706 
alternatief
ep: 674, 677, 678, 679, 686, 687, 688, 689

Vertel het maar - Hemelvaart & Pinksteren project bij het Johannes-evangelie

Kind op zondag bij de lezing uit Handelingen

Bijbel Basics bij Handelingen

Bijbel Basics bij Genesis

Bijbel Basics bij Johannes-evangelie

Het initiatief 'Uw Koninkrijk Kome' (IZB)

Collecte voor Bangladesh

 

Lees meer over

Het thema Veertigdagentijd & Pasen