Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Leesrooster + | Trinitatis en zomer

26 mei 2024

Trinitatis
Kleur: Wit of rood

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Exodus 3,1-6
Psalm 93
Romeinen 8,12-17
Johannes 3,1-16
alternatief
Handelingen 4,32-37

ant: 8(1.6) + 703, 8a
el: 93, 93b, 319, 324, 542, 792
gr: 93a, 117b, 117c, 150b
ep: 353, 611, 612, 686, 827, 886
ev: 346, 349, 353, 686
ol: 237, 302-306, 411, 704-707
alternatief
ep: 672

Bijbel Basics bij Exodus 3:1-15

Bijbel Basics bij Johannes 3:1-13

Collecte Protestantse Kerk 2024 - Missionair werk

 

2 juni 2024

1e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Deuteronomium 26,5-11
Psalm 81
2 Korintiërs 4,5-12
Marcus 2,23–3,6
alternatief
Handelingen 5,1-11

ant: 8 + 703, 18(1.2.5)
el: 81, 81a, 100, 100c, 365
gr: 81b, 100a, 100b, 372(1.2)
ep: 752
ev: 210, 216, 315
ol: 210, 216
alternatief
ep: 365

Bijbel Basics bij Marcus 2:23-3:6

 

 

9 juni 2024

2e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Rechters 12,1-6
Psalm 130
2 Korintiërs 4,13-18
Marcus 3,20-35
alternatief
Handelingen 6,1-7

ant: 8 + 703, 25(4.5.10)
el: 130, 130a, 130c
gr: 130b, GvL 130-II
ep: 752
ev: 418, 721, 722
ol: 418, 721, 722
alternatief
ep: 361, 362, 762, 967

 

 

 

16 juni 2024

3e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Ezechiël 17,22-24
Psalm 92
2 Korintiërs 5,1-10
Marcus 4,26-34
alternatief
Handelingen 6,8–7,7.
44-60

ant: 8 + 703, 27(1-3), 27a, 27c
el: 92, 104, 104b, 104c
gr: 92c, GvL 92
ep: 346, 851
ev: 181, 765, 923
ol: 650, 943, 978, 979
alternatief
ep: 31a, 825

Bijbel Basics bij Marcus 4:26-34

 

 

23 juni 2024

1e van de zomer | 4e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Job 30,15-26; 38,1
Psalm 107,17-32
2 Korintiërs 5,14-21
Marcus 4,35-41
alternatief
Handelingen 8,(1b)4-25

ant: 27(1.7), 27a, 27c, 84 + 710b
el: 69, 107(8-15), 848, 850
gr: 30a, 107a, GvL 107
ep: 346, 605
ev: 352, 918, 935
ol: 848, 892, 942, 965
alternatief
ep: 351, 843, 848

Bijbel Basics bij Marcus 4:35-41

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Libanon)

 

30 juni 2024

2e van de zomer | 5e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 3,25–4,6
Psalm 119,9-16
[Psalm 30]
2 Korintiërs 8,9-15
Marcus 5,22-43
alternatief
Handelingen 11,19-26

ant: 28(1.2.4), 28a, 84 + 710b
el: 119(4-6), 119a, 176, 176a
gr:  119b, GvL 119-III / 30a, GvL 30-I
ep: 365, 474
ev: 179, 855, 938
ol: 856, 935
alternatief
ep: 345, 544

Bijbel Basics bij Marcus 5:21-24, 35-43

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Moldavië)

Liedsuggesties passend bij Keti Koti (1 juli 2024)

 

7 juli 2024

3e van de zomer | 6e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Ezechiël 2,1-7
Psalm 123
2 Korintiërs 12,1-10
Marcus 6,1-6

ant: 47, 84 + 710b
el: 123, 609
gr: 123a, GvL 123
ep: 882, 905, 911, 966
ev: 391, 533, 831
ol: 313, 528, 974

 

Collecte Protestantse Kerk 2024 - Pastoraat

 

14 juli 2024

4e van de zomer | 7e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 52,1-6
Psalm 85
Efeziërs 1,1-14
Marcus 6,6b-13

ant: 48(1.3.4), 48a, 84 + 710b
el: 85, 85a, 176, 176a
gr: 85b
ep: 117a, 500, 513
ev: 813, 967
ol: 807, 810, 838, 903, 974

 

 

 

21 juli 2024

5e van de zomer | 8e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jeremia 23,1-6
Psalm 23
Efeziërs 2,11-22
Marcus 6,30-44

ant: 54, 92 + 710c
el: 23, 23a, 23b, 23c, 23d
gr: 23e, 23f, 23g, GvL 23-III
ep: 971, 974, 975
ev: 383, 392, 534, 836, 995
ol: 272, 973

Bijbel Basics bij Psalm 23

Bijbel Basics bij Marcus 6:30-44

 

 

28 juli 2024

6e van de zomer | 9e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 63,7-14
Psalm 114
Efeziërs 3,14-21
Marcus 6,45-52

ant: 55(1.2.6.7), 92 + 710c
el: 114, 114a, 151, 723
gr: 98d, 130b
ep: 377, 825
ev: 917, 918, 933
ol: 352, 670, 942
Bijbel Basics bij Marcus 6:45-52  

 

4 augustus 2024

7e van de zomer | 10e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Deuteronomium 10,12-21
Psalm 15
Efeziërs 4,17-25
Marcus 7,1-23

ant: 68(1.2.7.12), 92 + 710c
el: 15, 15a, 146, 146a, 146b, 146c, 811, 992
gr: 19a, GvL 15
ep: 353, 361
ev: 848
ol: 834, 912

 

 

 

11 augustus 2024

8e van de zomer | 11e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

2 Koningen 4,8-18(37)
Psalm 34,1-11
Efeziërs 4,30-5,2
Marcus 7,24-30

ant: 70, 92 + 710c
el: 34(1-4), 34a, 113, 113c, 152
gr: 113a, 113b, GvL 34
ep: 345
ev: 152, 647
ol: 221, 361, 770, 856

 

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Pakistan)

 

18 augustus 2024

9e van de zomer | 12e na Trinitatis
Kleur: Groen

Oecumenisch leesrooster

Suggesties uit het Liedboek

Kindernevendienst Collecte en andere materialen / tips

Jesaja 35,1-10
Psalm 146
Efeziërs 5,15-20
Marcus 7,31-37

ant: 74(1.2.7.13.14), 139 + 710d
el: 146, 146a, 146b, 146c, 608, 929
gr: 30a, 126a, 126b, GvL 146
ep: 313, 713
ev: 323, 533, 534, 677
ol: 608, 677, 837

 

 

 

Afkortingen die worden gebruikt:

ant: antifoon introïtus
el: eerste lezing
gr: graduale
ep: epistellezing
ev: evangelielezing
ol: overige liederen
GvL: Gezangen voor Liturgie

 

Omdat het oecumenisch leesrooster één van de meest gebruikte leesroosters binnen de Protestantse Kerk is, wordt dat als uitgangspunt genomen voor het leesrooster+. Een ander belangrijk zondagsrooster binnen de Protestantse Kerk is het Lutherse Zondagsrooster.