Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Veelgestelde vragen

Hoe moeten we omgaan met licenties en auteursrechten in online kerkdiensten?

In veel gemeenten worden kerkdiensten online uitgezonden. Op welke manier moeten gemeenten omgaan met licenties en auteursrechten van liederen en teksten? En hoe zit het met de (naburige) rechten van de uitvoerende musici?

Het (rechts)gebied van het auteursrecht en de naburige rechten is ingewikkeld. Binnen de kerk is het niet eenduidig geregeld. Het is daarnaast afhankelijk van hoe bepaalde stukken openbaar worden gemaakt (via youtube of via kerkomroep; met beeld of zonder beeld; openbaar of alleen met een inlog-code). 

Hieronder wordt zo praktisch mogelijk aangegeven met welke rechten (auteursrechten en naburige rechten) een gemeente te maken heeft in een online kerkdienst en onder welke voorwaarden (licenties) zij daar mee om kan gaan:

Onderwerp van het recht

Recht + Rechthebbende

Oplossing (licentie)

De preek en eigen geschreven onderdelen van de dienst

Auteursrecht van de predikant

Spreek van tevoren af met de predikant:

1. via welk platform;

2. dat  de dienst online zal worden uitgezonden;

3. of dit openbaar of via een inlogcode te zien is, en;

4. hoe lang het online blijft staan.

Uitvoering van liederen

Naburige rechten van de uitvoerende musici

Spreek van tevoren af met de musici:

1. via welk platform;

2. dat  de dienst online zal worden uitgezonden;

3. of dit openbaar of via een inlogcode te zien is, en;

4. hoe lang het online blijft staan.

Producent/bewerker van de beelden en het geluid van de online kerkdienst

Naburige rechten van de uitvoerende producent/bewerker

Spreek van tevoren af met de producent/bewerker:

1. via welk platform;

2. dat  de dienst online zal worden uitgezonden;

3. of dit openbaar of via een inlogcode te zien is, en;

4. hoe lang het online blijft staan.

Teksten uit boeken, van gedichten, etc

Auteursrecht van de desbetreffende auteur (of rechthebbenden)

1. Gebruik slechts citaten (noem daarbij wel de naam van de auteur en de uitgave); 


of 2. vraag toestemming.

Teksten uit de Bijbel

Auteursrechten van de vertaler (of rechthebbenden)

Uitgaven van de NBG (zoals de NBV en BGT) mag u gebruiken in online kerkdiensten met een maximum van 50 verzen.

Teksten van liederen

Auteursrechten van de tekstschrijver (of rechthebbenden)

Zie hieronder ‘muziek en online kerkdiensten’

Muziek van liederen

Auteursrechten van de componist (of rechthebbenden)

Zie hieronder ‘muziek en online kerkdiensten’

Muziek en Online kerkdiensten

Zendt u de kerkdienst uit via Youtube of FaceBook en gebruikt u eigen muzikanten?

Voor liederen die vallen onder BUMA/STEMRA hoeft u geen licentie af te sluiten (dat hebben Youtube en FaceBook al gedaan). Welke liederen onder BUMA/STEMRA vallen kunt u nagaan in de titelcatalogus.

Gebruikt u liederen die niet vallen onder BUMA/STEMRA, dan moet u ervoor zorgen dat de u de juiste licenties in huis heeft.

Voor andere liederen waarvoor het Liedboek of BUMA/STEMRA geen licenties kan afgeven, dient u zelf een licentie te verkrijgen. Veel christelijke muziek valt onder de CCLi. U kunt bij de CCLI een streaming-licentie verkijgen (https://nl.ccli.com/streaming/). Er is geen overzicht van welke liederen onder welke licentiehouder vallen. U moet zelf op zoek moeten gaan naar de licentiehouder.

Zendt u de kerkdienst uit via Kerkdienstgemist.nl, Kerkomroep.nl en gebruikt u eigen muzikanten?

Voor liederen die vallen onder BUMA/STEMRA en CCLI: gebruik de streaming licentie van CCLI: https://nl.ccli.com/streaming/

Gebruikt u liederen die niet vallen onder BUMA/STEMRA, dan moet u ervoor zorgen dat de u de juiste licenties in huis heeft.

Voor andere liederen waarvoor het Liedboek, CCLI of BUMA/STEMRA geen licenties kan afgeven, dient u zelf een licentie te verkrijgen. Er is geen overzicht van welke liederen onder welke licentiehouder vallen. U moet zelf op zoek moeten gaan naar de licentiehouder.

Zendt u de kerkdienst uit en wilt u gebruik maken van opnames van de EO/Nederland zingt?

De EO heeft diverse liederen en opnames beschikbaar gesteld voor online kerkdiensten. U vindt de liederen op https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

Zendt u alleen een preek, overdenking of gebed uit?

Als u alleen een preek, overdenking of gebed uitzendt, kunt u ervoor kiezen uw gemeenteleden zelf bepaalde muziek te laten luisteren. U mag daarbij links naar muziek op bijvoorbeeld youtube aan uw gemeenteleden geven. (Als u reden hebt om te denken dat de muziek waarnaar u linkt illegaal op youtube staat, dan mag u niet doorlinken.)

Privacy
Naast het auteursrecht en de naburige rechten moet men bij het uitzenden van een internet-kerkdienst letten op de privacy. Daarover staat een vraag bij het thema Privacy: Hoe moeten we omgaan met privacy in de online kerkdiensten?