Doorgaan naar hoofdinhoud

Solidariteitskas: subsidie voor toekomstgerichte gemeenten

Heeft jouw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kun je subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Er is geld beschikbaar voor bijvoorbeeld:

 1. Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
  Je gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op? Vraag subsidie aan voor deskundige hulp op dit gebied.
 2. Stimulerende kerkelijke projecten
  Je gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie aan voor de financiering van je plan en een deel van de begeleidingskosten.
 3. Samenwerking tussen gemeenten
  Samen bereik je meer dan alleen. Werkt jouw gemeente samen met een andere gemeente? Vraag subsidie aan voor dat project.
 4. Deskundige hulp bij fusie of verkoop
  Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag subsidie aan voor een deskundige die je gemeente hierbij kan ondersteunen.
 5. Gewoonweg gebrek aan geld
  Je gemeente heeft geld nodig voor de restauratie, verduurzaming of nieuwbouw van het kerkgebouw (maximum subsidie is vanaf 2023 verhoogd),  multifunctioneel gebouw, de restauratie of nieuwbouw van het kerkorgel, of de betaling van de predikant (garantiesubsidie). Als je gemeente toekomstbestendig is, kun je subsidie aanvragen.
 6. Nieuw Kerkelijk Peil
       Je gemeente wil bij het implementeren van Nieuw Kerkelijk Peil begeleiding van een adviseur. Voor de begeleidingskosten kun je subsidie aanvragen.
 7. Classispredikanten (Classes)
  De Solidariteitskas is er voor gemeenten. Initiatieven vanuit een classis, die ten goede komen aan een lokale gemeente, zijn wellicht ook subsidiabel.

Stuur een mail met jouw idee

Subsidie aanvragen is een zorgvuldig proces. Voor sommige subsidieaanvragen wordt gevraagd om aanvullende documenten in te vullen.
 • Voor subsidieaanvragen Nieuw Kerkelijk Peil, HGJB, HJW, IZB-FOCUS-traject kun je een mail sturen naar Bureau Steunverlening: steunverlening@protestantsekerk.nl. Je krijgt dan het betreffende aanvraagformulier gemaild, welke je volledig ingevuld retourneert naar hetzelfde e-mailadres.
 • Voor alle overige subsidieaanvragen stuur je eerst een mail naar steunverlening@protestantsekerk.nl. In deze mail vermeld je beknopt het volgende: 
-    een beschrijving van het project
-    het doel van het project
-    de verwachte kosten
-    de reden waarom de gemeente de kosten niet zelf kan betalen.


Aan de hand van deze aanvraag bepaalt Bureau Steunverlening welke informatie verder noodzakelijk is om de aanvraag verder in behandeling te nemen. Bureau Steunverlening wil graag de gevraagde informatie voor de aanvraag digitaal ontvangen. Alleen complete aanvragen kunnen worden behandeld.

Procedure subsidie solidariteitskas

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan je misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. Maar het is even belangrijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere gemeente. Daarom hanteert de Commissie Steunverlening eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

Aanvragen achteraf, voor projecten die al zijn gestart of voltooid, komen niet in aanmerking voor subsidie. Als er een goede reden aan ten grondslag ligt, zal de Commissie Steunverlening hiervan afwijken en is het mogelijk, dat een aanvraag toch gehonoreerd wordt.

Op weg naar nieuwe vitaliteit

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

De classispredikant en de beleidsondersteuner classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) worden op de hoogte gesteld van de subsidieverstrekking aan een gemeente.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk