Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Huisstijl

Richtlijnen huisstijl Protestantse Kerk

Op deze pagina zijn de richtlijnen van de huisstijl van de Protestantse Kerk in Nederland te vinden. Dit digitale brandbook geeft een overzicht van de belangrijkste items en regels in de communicatie van de Protestantse Kerk. Met deze richtlijnen wordt de herkenbaarheid en eenheid van de Protestantse Kerk vergroot in zowel landelijke als lokale uitingen. Hieronder staan richtlijnen voor de toepassing en plaatsing van het logo en de pay-off, gebruik van kleuren, tone-of-voice, beeldtaal, typografie en vormtaal. 

Logo Protestantse Kerk

Bij voorkeur wordt de kleurenversie van het logo gebruikt. Dit om de herkenbare kleuren rood en oranje terug te laten komen. Mocht de kleurenversie niet tot zijn recht komen, kan er worden uitgeweken naar de outline-versie.

Download het logo

Outline logo

Beeldmerk mag niet gedraaid worden

 

Beeldmerk

Het logo van de Protestantse Kerk is opgebouwd uit een beeldmerk en een woordmerk. Deze mogen niet los van elkaar worden toegepast. Evenmin mogen losse onderdelen uit het logo worden gebruikt. Het plaatsen van andere elementen zoals afkortingen, teksten, symbolen en tekeningen, in of direct tegen het logo aan, is niet toegestaan.

Het beeldmerk mag wel zelfstandig worden gebruikt bij:
1. De door de Protestantse Kerk en de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer aangeboden insignes voor bewezen diensten.
2. De zgn. favicon: het icoontje dat in browsers links naast het internetadres verschijnt. Het favicon van de Protestantse Kerk is per mail op te vragen.
3. Kunstwerken, zoals gebrandschilderde ramen en schilderijen.
4. Kanselkleden, stola’s voor predikanten e.d.

Download het beeldmerk

 

Plaatsing logo

Om goed tot zijn recht te komen moet er steeds voldoende 'witruimte' rond het logo zijn. De minimale afstand tussen het logo en objecten wordt in onderstaande figuur aangegeven met de omlijnde vierkantjes. Hier mee ontstaat een 'witruimte' rondom het logo zoals met de omlijnde rechthoek. 

Vereiste witruimte om het logo. Afstand (A) is overal gelijk.

Het logo wordt altijd linksboven of in een van de twee onderhoeken geplaatst. Nooit rechtsboven. Als de pay-off wordt geplaatst, staat het logo altijd links. 

Toepassing logo

Logo bij voorkeur op een witte ondergrond plaatsen
Logo mag op een lichte ondergrond geplaatst worden
Logo mag op een licht/rustig deel van een foto staan
Logo mag niet op een gekleurde ondergrond staan
Kleuren van het logo mogen niet worden aangepast
Logo mag niet op een donker/onrustig deel van een foto staan

 


 

 

 

 


Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer over de Protestantse Kerk

Pay-off

De toevoeging van de pay-off aan de naam Protestantse Kerk werkt mee aan het overdragen van onze boodschap. De pay-off wordt altijd toegevoegd in uitingen waar de Protestantse Kerk afzender is. 

Download de pay-off

 

Plaatsing pay-off

De pay-off mag alleen rechts (rechtslijnend) en onder het logo (linkslijnend) geplaatst worden. Deze wordt als volgt uitgelijnd:

Linkslijnende pay-off mag onder het logo geplaatst worden
Onder het logo mag niet de rechtslijnende pay-off geplaatst worden
Pay-off mag niet links van het logo geplaatst worden

 

Kleuren

CMYK: 15-89-81-0 | PMS: 180 | HEX: #cf3835
CMYK: 5-53-100-0 | PMS: 144 | HEX: #e98c00
CMYK: 51-92-18-5 | PMS: 512 | HEX: #8d3175
CMYK: 0-0-100-0 | PMS: YELLOW | HEX: #ffff00
CMYK: 29-90-0-0 | PMS: 246 | HEX: #b83288
CMYK: 43-43-54-32 | PMS: Warm grey 9 | HEX: #7e6f5d

 


 

 

 

 

 

 

Kleurtinten

Alleen van de kleur taupe mogen tinten gebruikt worden, handig voor tabellen bijvoorbeeld. De overige kleuren worden altijd op 100% geplaatst.

 


 

Typografie

Het primaire font van de Protestantse Kerk is Museo Sans. De keuze voor deze letter is gebaseerd op de gedachte 'raken en verbinden', die weer voortkomt uit de missie van de Protestantse Kerk.

Primair font, te gebruiken voor alle tekstsoorten. Beschikbaar via Adobe en Myfont
Secundair font, te gebruiken voor koppen en quotes.
Beschikbaar via Adobe, Google en Myfont 
Correspondentiefont, te gebruiken in brieven en presentaties

 


 

Beeldelement-cirkel

In communicatiemiddelen wordt een cirkelvormig illustratiekader op de cover geplaatst. Deze mag naar eigen inzicht gepositioneerd worden. De opmaak moet voldoen aan de volgende drie punten:

  • Cirkel raakt drie zijden
  • Logo wordt altijd onderaan geplaatst
  • Logo linksonder plaatsen wanneer pay-off aanwezig is

 

 

 

 

 

 


 

Het logo als illustratie

Het logo mag toegepast worden als illustratie. Zie onderstaande voorbeelden hoe dit gedaan kan worden.

 


 

 

Logo voor gemeenten

Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland kunnen eenmalig gratis een logo aanvragen in de huisstijl van de Protestantse Kerk. De woorden 'Protestantse Kerk' worden dan vervangen door de naam van de gemeente. Dit logo kunnen gemeenten aanvragen via info@protestantsekerk.nl

Logo Protestantse Gemeente Oosterhout

Na aanvraag ontvangt de gemeente het logo in meerdere uitvoeringen, namelijk: full colour (CMYK), 2 kleuren (rgb), zwart, de zogenaamde lijnuitvoering én die in outline. Van elke uitvoering zijn er meerdere versies beschikbaar: .eps en .jpg, jpeg2000 en/of .png. Een .eps is met name geschikt voor drukwerk. Het bestand kan niet op elke Windows-computer worden geopend, maar vormgevers weten er wel raad mee. Kortom, gemeenten kunnen met dit logopakket alle kanten op, zowel qua drukwerk als digitaal.