Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbeltekst
"Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam." - 1 Korintiërs 12:12

Nodig
- Een locatie/terrein voor een teamsport
- De materialen voor de betreffende teamsport
- Een sportieve medewerker als leiding
- Een scheidsrechter
- Scorebord
- Prijsje

Toelichting
De kerk werkt als een lichaam: alle onderdelen zijn nodig. Dit kan goed ervaren worden door samen te werken in teams.

Uitleg activiteit
Organiseer een teamsport voor oudere kinderen, tieners en volwassenen. Doe bijvoorbeeld een toernooitje voetbal, volleybal of basketbal. Betrek zo mogelijk tieners bij de organisatie.

Leg de nadruk op het samenwerken als team. Laat de teams bijvoorbeeld van te voren allemaal benoemen wat hun sterke en zwakkere kant is, en wat voor hen daarom de beste positie zou zijn. En hoe kunnen ze elkaar helpen?

Houd de puntentelling bij en zorg voor een prijsje.

Maak van te voren - via de PR - bekend dat deze sport activiteit gaat plaatsvinden.

Voorbeeld gespreksvragen

1. Wat helpt voor een goede samenwerking?

2. Wat kan samenwerking in de weg staan?

3. In een team heb je ieder lid nodig. Zo is het ook in de kerk. We zijn verschillend maar alle leden hebben andere gaven en we geloven dat ze allemaal iets weerspiegelen van God.
Hoe zie jij de kerk?