Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Breng de Bijbel in beeld

Pijl naar links Ideeën

Voorbereiding

Bekijk het onderstaande introductiefilmpje. Vraag gemeenteleden voorafgaand aan de startzondag of ze een Bijbeltekst mee willen nemen die voor hen betekenis heeft. Voor kinderen en jongeren geldt wellicht dat zij een favoriet Bijbelverhaal hebben. Vraag hen of ze, eventueel samen met hun ouders, de mooiste tekst uit dit Bijbelverhaal kunnen selecteren.

 

Uitleg

Met de beelden die de Bijbel oproept gaan deelnemers vandaag in groepjes met elkaar aan de slag door letterlijk beelden te maken bij een Bijbeltekst. Door middel van een aantal voorbeeldfoto's zien ze wat de bedoeling is. Bekijk hiervoor de powerpoint ‘Bijbel in beeld, een aantal voorbeelden’. Bekijk vervolgens het onderstaande inspiratiefilmpje. Voor het maken van een eigen foto hebben ze een uur de tijd.

 • Maak gemengde groepjes (jonger en ouder) van 4 à 5 personen.
 • In het groepje kiezen jullie allereerst een tekst uit de Bijbelteksten die jullie hebben meegenomen. Zijn er weinig Bijbelteksten in jullie groepje, bedenk dan ter plekke een
  Bijbeltekst die jullie aanspreekt.
 • Denk met elkaar na over de context van de Bijbeltekst. Waar staat deze tekst in de Bijbel? Wat staat er in de verzen ervoor en erna? Dit helpt om te begrijpen wat er met de tekst bedoeld wordt.
 • Associeer kort: wat roept deze Bijbeltekst aan beelden op?
 • Er zijn twee manieren mogelijk om aan een beeld te komen.
  1. Bespreek uitgebreid welk beeld de tekst bij jullie oproept en ga vervolgens op zoek
  naar een manier om dit beeld op de foto te zetten.
  2. Associeer kort welke beelden de tekst bij jullie oproept. Ga vervolgens naar buiten en
  kijk goed om jullie heen of jullie een beeld zien dat voor jullie betekenis geeft aan de
  tekst.
 • Elk groepje heeft minimaal één mobiele telefoon (of camera) nodig.
 • Leg het gekozen beeld zo goed en zo mooi mogelijk vast. Maak een liggende foto.

Ieder groepje mag maximaal één foto en één Bijbeltekst inleveren. Denk van tevoren goed na over de vraag hoe u de foto’s wilt verzamelen en of u hier tijdens de startdag of juist tijdens het winterwerk wat mee wilt doen. Er zijn verschillende opties.

Tijdens de startdag

 • Bij een niet te grote groep kunnen de foto’s plenair gepresenteerd worden tijdens de startdag.
  Ieder groepje laat (via een beamer) de gemaakte foto en de gekozen Bijbeltekst zien, en licht kort toe waarom ze juist aan dit beeld dacht bij deze Bijbeltekst.
 • Wanneer de groep te groot is, kunnen de groepjes met elkaar speeddaten. Zij bewegen zich
  door de ruimte en zoeken een ander groepje op. In deze groepjes wisselen ze uit welke foto
  en welke Bijbeltekst ze hebben en waarom ze hiervoor gekozen hebben. Na ongeveer 5
  minuten gaat de bel en kiezen de groepjes een nieuw groepje uit met wie ze opnieuw
  uitwisselen. Na drie rondes zit de uitwisseling erop.

Tijdens het winterwerk

 • Laat kaarten drukken van de foto’s. Op de achterkant kunt u de bijbehorende Bijbeltekst
  afdrukken. Deze kaarten zijn te gebruiken in het diaconaat of pastoraat.
 • Maak in de kerk of in een andere ruimte een expositie van de gemaakte foto’s.
 • Stel iedere week een foto centraal. Het groepje dat het beeld tijdens de startdag bedacht
  heeft, licht het beeld en de Bijbeltekst toe tijdens de dienst waarin de foto centraal staat. De
  foto kan bijvoorbeeld voor de dienst gebeamd worden of opgenomen worden op de voorkant
  van de liturgie.
 • Verspreid in het winterseizoen geen bloemen- maar een fotogroet namens de gemeente.
  Iedere week ontvangt iemand namens de gemeente een wat groter afgedrukte foto in een
  fotolijstje. Het zou helemaal mooi zijn als het groepje dat de foto gemaakt heeft deze gaat
  brengen. Hij/zijn kan dan iets vertellen bij de foto. Belangrijker is dat op deze manier de
  onderlinge betrokkenheid bij elkaar vergroot wordt.