Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De herders: levende diashow!

Pijl naar links Ideeën

Ontdek-activiteit: Speel het levende-dia's spel! [TIENERPROOF]

Bijbeltekst

"Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren, want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Die nacht kwamen de herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld’.
Plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons verteld water gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die dat hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had."
- Lucas 2:6-20

Nodig

 • Een Bijbel, bijvoorbeeld de Bijbel in strip, de Jeugdbijbel of de Bijbel in Gewone Taal
 • Verkleedkleren voor herders, schapen, engelen, Jozef & Maria
 • Andere (creatieve) attributen die te gebruiken zijn bij het verhaal (brillen, snorren, hoeden)
 • Goede camera
 • Eventueel een beamer en scherm om de foto’s te tonen in de viering

Uitleg aciviteit

Doe het levende-dia-spel met een groepje oudere kinderen, tieners en/of volwassenen (minimaal 4 personen.) Belangrijk is dat hier een vrijwilliger bij staat die het proces begeleidt. De deelnemers gaan het verhaal van de herders uitbeelden in vijf ‘dia’s’. Zo'n 'dia' is een stilstaande pose. Deze theatervorm vind je terug in het programma 'De Lama's' als 'Diashow'. Een andere benaming is Tableau vivant (Levend schilderij).

 1. Laat de deelnemers de Bijbeltekst lezen over de herders.
 2. Laat de groep beslissen welke vijf momenten uit het verhaal zij gaan uitbeelden.
 3. Daarna verdelen ze de rollen. Wie is een schaap, engel, herder of baby Jezus? Leg allerlei verkleedkleren en attributen neer. De deelnemers mogen bedenken hoe hun personage eruit ziet en zich verkleden.
 4. Bespreek de verschillende aspecten van het verhaal. Stel nieuwsgierige vragen aan de deelnemers, bijvoorbeeld:
  • Wat waren de herders aan het doen toen de engel verscheen?
  • Hoe zien engelen er eigenlijk uit?
  • Hoe voelden de herders zich toen zij de engelen zagen? Welke emotie zie je op hun gezicht? Hoe reageerden zij?En hoe beeld je dit uit?
  • Hoe reageerden de schapen op de engelen, denk je?
  • Hoe maakten de herders de reis naar de stal?
  • Hoe reageerden Jozef en Maria toen de herders bij de stal aankwamen?
  • Wat deden de herders toen ze baby Jezus zagen?
 5. Laat de groep even oefenen. Hoe beelden ze bijvoorbeeld de emotie van de verschillende scènes uit?
 6. Maak daarna de vijf ‘dia’s’: de groep gaat als levende standbeelden staan en er wordt een foto van gemaakt met een goede fotocamera.

Varianten op deze werkvorm

Live variant

Je kunt de vijf 'momentopnamen' uit het verhaal ook live laten zien tijdens de viering, in plaats van foto's te maken. Je schakelt dan bijvoorbeeld steeds even het licht uit en de deelnemers gaan in hun pose staan terwijl het donker is. Als het licht weer aangaat, staan ze stil als levende standbeelden. Een verteller vertelt welk moment uit het verhaal er te zien is. Zoek voor een voorbeeld op Youtube naar 'De Lama's Diashow. 

Online optie

Als jullie niet fysiek bij elkaar kunnen komen is deze opdracht ook thuis (online) uit te voeren!

Als er tijdens de dienst/viering stil gestaan wordt bij kerst of specifiek dit verhaal, is deze werkvorm een leuke verwerking. 

 • Laat aan het einde van de dienst/viering weten dat de deelnemers een verwerking kunnen doen, voor jong en oud!
 • Plaats de opdracht op jullie website. Je kunt hiervoor deze powerpoint gebruiken én aanpassen naar jullie situatie. 
 • De deelnemers mogen creatief zijn, als ze geen verkleedkleren hebben kunnen ze iets knustelen waardoor duidelijk wordt wie welke rol speelt.
 • Geef aan dat de foto's opgestuurd moeten worden. Dan kan er tijdens de volgende viering (live-stream) bij stil gestaan worden.