Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Kerk in actie: diaconaat

Pijl naar links Ideeën

De doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving, bij de diaconie van de kerk terechtkunnen voor steun en hulp.
• De kinderen leren dat zij zich mogen inzetten voor mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving, omdat Jezus er in Zijn tijd ook voor zorgde dat mensen weer mee konden doen.
• De kinderen verkennen wat ‘helpen’ inhoudt in hun eigen omgeving.
• De kinderen worden zich bewust dat er ook iets met jezelf gebeurt als je iemand helpt.

Samenvatting:
Als voorbereiding schrijven de kinderen voorbeelden op die ze zien van mensen die anderen helpen. De bijeenkomst start je met een hindernisbaan die de kinderen geblindoekt lopen, ze moeten elkaar helpen! Vervolgens bespreek je de uitspraak van Majoor Alida Bosshardt van het Leger des Heils: “God dienen is mensen dienen.” De kinderen maken een rebus en je denkt samen na over wat 'dienen' is, hoe 'dienen' bij de kerk hoort en wat 'diakenen' zijn en doen. Je lees het verhaal van Jezus die de verlamde man geneet. Tenslotte bedenken de kinderen aan de hand van een casus hoe zij een zieke klasgenoot zouden helpen. Gebeurt er ook iets met je als je een ander helpt?

Werkbladen:

  • Werkblad 8.1 – De helpende hand
  • Werkblad 8.2 – De Majoor
  • Werkblad 8.3 – Helpen is...