Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Reformatie: Je stem laten horen

Pijl naar links Ideeën

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat kerkhervormers als Maarten Luther en Johannes Calvijn vonden dat je als gelovige zelf de Bijbel moest kunnen lezen om te leren hoe God voor je zorgt en hoe je mag leven.
• De kinderen leren dat deze kerkhervormers hebben laten zien dat je je eigen stem mag laten horen, ook als je wilt praten met en leren over God.
• De kinderen delen met elkaar hoe zij hun eigen relatie met God (of de mogelijkheid daartoe) beleven en waarover zij hun eigen stem zouden willen laten horen.

Samenvatting:
Het thema van deze bijeenkomst is 'Je mag je eigen stem laten horen!'.
Het is niet altijd vanzelfsprekend geweest dat mensen zich rechtstreeks tot God wenden, zonder tussenkomst van een priester of een kerk. De Reformatie heeft ertoe bijgedragen dat je als mens zelf kunt onderzoeken wat de betekenis van het geloof is voor je leven. En de Reformatie heeft ertoe bijgedragen dat je je stem mag laten horen als je vindt dat God en Zijn liefde voor mensen geweld wordt aangedaan, maar ook als je wilt laten merken dat je God wilt eren en Hem dankbaar bent voor Zijn zorg, of als je gewoon met God wilt praten.
Je start de bijeenkomst met een grote toeter waar je doorheen kunt praten. De kinderen zoeken een (nieuws)bericht over 'protest'. Waar protesteren mensen allemaal tegen? Over welke onderwerpen laten mensen hun stem horen? Laten de kinderen hun eigen stem ook weleens horen? Vervolgens bekijken en bespreken jullie afbeeldingen van Luther en Calvijn die het verhaal de Reformatie laten zien. Tenslotte laten de kinderen hun eigen stem horen: ze schrijven op wat ze mooi vinden aan geloven, waar ze God voor bedanken en waar ze vragen of hebben.

Werkbladen:

  • Werkblad 9.1 – Protest!
  • Werkblad 9.2 – Luther en Calvijn lieten hun stem horen
  • Werkblad 9.3 – Wij laten onze eigen stem horen

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.