Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Waarom leef ik?'

Pijl naar links Ideeën

Inleiding voor de tienerleider

De vraag ‘Waarom leef ik?’ past typisch bij de ontwikkelingsfase van tieners. Vroeger was het heel duidelijk wat het doel van het leven was. De kerk, maatschappij en school hadden dat duidelijk voor ogen en communiceerden dat ook. In de zuil waar je bij hoorde dacht iedereen ook min of meer hetzelfde over deze vraag, afhankelijk van de levensbeschouwing van de zuil. 

Tegenwoordig is dit voor veel jongeren onduidelijk. Via (social) media komen zingevingsvragen op een heel diverse manier aan bod. Ook binnen diverse geloofsgemeenschappen wordt die vraag weer op een andere manier beantwoord. Daarbij zijn opvoeders erop gericht jongeren niet teveel te sturen in hun zingevingsvragen. Enerzijds mooi, anderzijds kan het daardoor voor jongeren ook heel vaag voelen. Want hoe zit het nu echt? Waarom zijn we op aarde? En als je daar al een antwoord op vindt, in hoeverre kun je met dat antwoord dan iets in het dagelijks leven?

In dit programma bieden we jongeren vanuit de Bijbel en door middel van diverse werkvormen handvatten om met elkaar en met God tot een antwoord te komen op de vraag: waarom leef ik? 

In de voorbereiding is het belangrijk dat je je als leidinggevende verdiept in het bijbelgedeelte. Daarnaast is het ook belangrijk dat je voor jezelf inventariseert hoe je deze vraag beantwoordt, welke vragen je daarbij in je leven gehad hebt en hoe je daar nu tegenaan kijkt (het proces). Op deze manier kunnen jongeren je op dit thema bevragen. 

Bij elk onderdeel heb je een keuze uit twee opties, kijk als jeugdleider welke van de twee het beste bij jouw groep past!

Doelstellingen

De jongeren krijgen handreikingen vanuit de Bijbel over hoe ze de vraag 'waarom leef ik?' kunnen beantwoorden.

 • De jongeren ontdekken hoe ze hun levensdoel in de praktijk van het dagelijks leven kunnen vormgeven. 


Introductie

Werkvorm 1: Brainstorm 

 • Tijdsduur: Ongeveer 15 minuten inclusief kijken filmpje.
 • Nodig:
  • Device om film af te spelen;
  • stiften;
  • whiteboard of flip-over

Kijk met elkaar het Denkstof filmpje 'Gods plan met mijn leven'. 

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

 • Wat spreekt je aan het in het filmpje?
 • Wat vond je lastig?
 • Reinier heeft het in het filmpje over een tuin. Waarom maakt hij de vergelijking tussen jouw leven een een tuin?
 • Welke antwoorden op de vraag ‘waarom leef je?’ gaven de jongeren? En welk antwoord gaf Reinier? Schrijf deze antwoorden op een flipover of whiteboard. 
 • Welke antwoorden op de vraag ‘waarom leef je?’ ken je nog meer? Schrijf deze ook op. 
 • Welke antwoorden spreken jou het meest aan? Ga met elkaar in gesprek.

Werkvorm 2: Collage 

 • Tijdsduur: Ongeveer 20 minuten inclusief kijken filmpje.
 • Nodig
  • Oude tijdschriften,
  • lijm,
  • voor elke deelnemer een groot vel papier,
  • stiften. 

Deze werkvorm kan in tweetallen of individueel (per deelnemer) worden uitgevoerd. 

 • De jongeren maken een collage van afbeeldingen uit tijdschriften die voor hen iets laten zien van waarom we op aarde zijn. Laat zelf een aantal afbeeldingen zien als voorbeeld. Bijvoorbeeld: een afbeelding uit de natuur (we zijn geschapen om van de schepping te genieten o.i.d.). 
 • Hang de collages op. 
 • De jongeren kijken daarna het het filmpje van Denkstof. Welke antwoorden uit het filmpje passen bij de collages? Welke niet? Wat valt je op?

Verdieping

Werkvorm 1: Jozef of Esther

 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Nodig
  • Bijbels
 • Groepsgrootte
  • Deze werkvorm is geschikt voor groepen van 6 of meer jongeren.

Verdeel de groep in twee delen. De ene groep gaat zich verdiepen in het leven van Jozef, de zoon van Jakob, de andere groep gaat zich verdiepen in Esther. 

 • Zoek in de Bijbel op (een kinderbijbel kan handig zijn!) hoe het leven van jullie personage (dus óf Jozef óf Esther) verloopt. Lees dit gedeelte goed door uit je Bijbel of kinderbijbel. Als jouw personage achteraf de vraag had gekregen ‘Waarom leef je?’ wat zou hij/zij dan geantwoord hebben? 
 • Bereid daarna een korte sketch voor waarin je iets laat zien van het leven van deze persoon en waarin hij/zij uiteindelijk de vraag beantwoordt: waarom leef ik?
 • Bijbelgedeelten die je kunt gebruiken voor Jozef o.a.: Genesis 37, Genesis 50: 14-21. Esther: o.a. Esther 2 en Esther 7.

Werkvorm 2: Lees en luisteropdracht 

 • Tijdsduur: 20 minuten.
 • Nodig
  • Apparaat om youtube op af te spelen;
  • Bijbels.

Verdeel de groep in twee groepjes. De ene groep leest bijbelgedeelten over Jozef en de andere groep over Esther. Lees de volgende Bijbelgedeelten: Genesis 37: 3 -25 en Genesis 50: 15-16 over Jozef. Daarna Esther 2: 3-17 en Esther 7. Beantwoord de volgende vragen:

 • God had een plan met het leven van Jozef en Esther, waaruit blijkt dat? De groep van Esther legt dit uit aan de groep die gelezen heeft over Jozef en de groep die juist gelezen heeft over Jozef legt het antwoord over Jozef uit aan de groep van Esther.
 • Luister het lied ‘Esther’ van Matthijn Buwalda.
 • Wat vind jij van dit lied? Dit lied gaat over Esther, in hoeverre kun jij er ook iets mee?
 • Esther en Jozef zagen pas achteraf wat voor nut hun levensloop had gehad, wat kunnen wij daarvan leren?
 • Reinier noemt dat ‘zelf bloeien en anderen laten bloeien’ het doel van ons leven is. Hoe zie je dit terug in het leven van Jozef en Esther? En in jouw leven?


Verwerking

Werkvorm 1: Foto opdracht 

 • Tijdsduur: 20 minuten.
 • Nodig:
  • Telefoon met fotocamera
  • plek om kort te kunnen wandelen.

Maak met elkaar een korte wandeling buiten, in stilte of eventueel in jullie kerkgebouw. Denk aan de vraag: Waarom leef ik? Maak onderweg een foto van iets dat voor jou weergeeft waarom je eigenlijk leeft. Deel na afloop jouw foto en vertel waarom die foto iets zegt over waarom jij leeft. Voor sommige jongeren kan deze opdracht wat abstract zijn. Als jij dat in jouw groep verwacht, neem dan van te voren zelf een foto mee die voor jou iets weergeeft van de betekenis van jouw leven. 

Werkvorm 2: Bloeien en laten Bloeien!

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Nodig: Telefoons
 • Groepsgrootte: Minimaal 3 jongeren 

Ons levensdoel is volgens Reinier: Zelf bloeien en anderen laten bloeien. Dat staat ook op het tegeltje in de studio. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

 • Je krijgt één minuut de tijd om op internet een artikel, filmpje of afbeelding te zoeken van iemand die bloeit zoals Reinier het bedoelt in het filmpje. Wie vindt het beste voorbeeld?
 • Je krijgt daarna één minuut de tijd om op internet een artikel, filmpje of afbeelding te zoeken van iemand die juist anderen laat bloeien. Wie vindt het snelst hierbij een goed voorbeeld?
 • Hoe kunnen jullie als groep bloeien en andere helpen bloeien? Bedenk binnen 5 minuten voor allebei een goed voorbeeld. Ga hier als groep mee aan de slag.

Afsluiting

Sluit af met het zingen of luisteren van een lied of spreek een gebed uit.

Opties voor liederen

 • Vandaag - Kinga Bán

Gebed

 • Nodig
  • Kaars;
  • waxinelichtjes;
  • aansteker

Steek een grote kaars aan. Laat de jongeren een waxinelichtje aansteken bij de kaars. Terwijl ze het waxinelichtje aansteken kunnen ze voor zichzelf een kort gebed uitspreken (in stilte) De jeugdleider bidt als laatste voor alle jongeren dat ze mogen bloeien voor elkaar en voor God.

Lees meer over Denkstof BEAM