Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof jeugddienst

Pijl naar links Ideeën

Opzet voor een jeugddienst met als thema 'Gods plan met mijn leven'. 

Inleiding

In deze opzet voor een jeugddienst is gekozen voor het thema ‘Gods plan met mijn leven’ en is er gebruik gemaakt van de Denkstof video: Wat is Gods plan met mijn leven? Je kunt deze opzet overnemen, maar het is leuker als je de jeugddienst voorbereidt met je eigen jongeren. De opzet dient vooral als een voorbeeld. 

Meer informatie over Denkstof is hier te vinden. Hieronder volgen eerst wat algemene ideeën. Daarna volgt een opzet voor een kerkdienst met uitleg en suggesties per onderdeel.

Tip
Pas vooral dingen aan naar jullie eigen context. En, het meest belangrijke: ga in gesprek met de jongeren in jouw gemeente. Welk thema spreekt hen aan? Welke liederen vinden zij mooi en willen ze graag zingen? Welk onderdeel van de dienst mag wat hen betreft echt niet missen en wat kan volgens hen wel een keer overgeslagen worden? Maak de jeugddienst samen met de jongeren!

Doelen

 • De jongeren raken geïnteresseerd in en betrokken bij de zondagse viering.
 • De jeugdwerker, professioneel jongerenwerker of predikant krijgt tips en ideeën voor het vormgeven van een jeugddienst.

Leeftijd
De Denkstof-serie is geschikt voor jongeren vanaf 14 of 15 jaar (afhankelijk van het thema). Deze opzet is geschikt voor een jeugdkerk door en voor jongeren vanaf die leeftijd, maar uiteraard kunnen ook volwassenen deelnemen aan de viering.

Algemene ideeën

 • Een belangrijk punt wat hierboven al genoemd is: bereid de jeugddienst samen met de jongeren voor. Bedenk samen met hen een thema voor de dienst en kies voor eigentijdse liederen en zoek die ook samen met de jongeren uit. Eventueel kun je ook kiezen voor een blokje ‘aanbidding’ tijdens de dienst. Kies dan een aantal liederen die jullie achter elkaar zingen. 
 • Als je samen met jongeren de dienst voorbereidt, kunnen jongeren ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor verschillende onderdelen van de dienst. Denk bijvoorbeeld aan de muziek (misschien spelen ze zelf wel een instrument, of kunnen ze goed zingen!), een schriftlezing of een gebed. Of ze hebben een rol in de organisatie: de band vragen, een spreker (of bijvoorbeeld de eigen jeugdouderling) vragen, een flyer maken om de dienst aan te kondigen, een bericht plaatsen op de website, iets bakken voor bij de koffie na afloop van de dienst et cetera. Let erop dat je jongeren geen ‘opdrachten’ geeft waar zij helemaal niet blij van worden. Let op interesses en talenten en maak zo samen met de jongeren een verdeling van taken.
 • Vraag één of twee jongeren om ‘jongerling’ te zijn tijdens de dienst. Zij vervullen de taak die normaalgesproken een ouderling op zich neemt, denk aan: het welkom en de mededelingen.
 • In plaats van de bloemen voorin de kerk die naar een zieke of een jarige gaan, kun je kiezen voor de ‘knuffel van de week’. Zorg voor een mooie knuffelbeer en vraag aan de jongeren wie er wel wat steun kan gebruiken. Bijvoorbeeld omdat hij/zij ziek is of omdat het niet goed gaat op school. Na afloop mag deze jongere de knuffelbeer meenemen. Als hij/zij niet aanwezig is, spreek dan met elkaar af wie de knuffel kan brengen.
 • Wat betreft het tijdstip: houd rekening met een tijdstip dat de jongeren fijn vinden. Stel dat jullie dienst normaal gesproken om 9.30 uur begint, bedenk dan dat dat voor jongeren vroeg kan zijn. Misschien kan de dienst voor deze gelegenheid wat later beginnen of kunnen jullie de dienst in de avond houden.
 • Een vast onderdeel van een kerkdienst is de collecte. Draai het voor de jeugddienst eens om: geen collecte waar jongeren wat in de collectezak moeten doen, maar een collecte waar ze zelf iets uit de collectezak kunnen halen. Dit kan een grapje zijn, zoals bijvoorbeeld een (ingepakt) snoepje. Maar kan ook een serieuzere ondertoon hebben: bijvoorbeeld een briefje met een vraag gelinkt aan het thema om over na te denken, of met een opdracht voor de komende week. Daarnaast kun je de jongeren vragen wat zij een mooi collectedoel vinden en waar zij graag voor zouden collecteren.
 • De spanningsboog van jongeren is meestal niet erg groot. Houd daarom het tempo hoog en zorg voor interactieve momenten. Je kunt kiezen voor een poll, Kahoot! of Mentimeter. Je kunt er voor kiezen om de aanwezigen in gesprek te laten gaan met elkaar aan de hand van één of twee vragen (geprojecteerd op de beamer). Of regel bijvoorbeeld dat de jeugdouderling tijdens de dienst geïnterviewd wordt door jongeren. Vragen kunnen dan van te voren bedacht worden, maar ook spontaan opkomen uit de zaal.
 • Organiseer na afloop van de dienst een afterparty. Bedenk een spel o.i.d. dat een link heeft naar het thema van de dienst en zorg voor koffie/thee voor de volwassenen.

Opzet

Een reguliere kerkdienst heeft meestal ongeveer de volgende volgorde:

 • Welkom en mededelingen
 • Openingspsalm
 • Votum en groet
 • Lied
 • Kyriëgebed of wetslezing
 • (Gloria)lied
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing(en) afgewisseld met een lied
 • Lied
 • Preek
 • Muziek
 • Lied
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied
 • Zegen

Je kunt in de voorbereiding de liturgie met elkaar bespreken. Weten de jongeren welke onderdelen een dienst normaal gesproken heeft? Als predikant of jongerenwerker kun je er wellicht iets over uitleggen.

Voor een jeugddienst kun je deze volgorde aanhouden. Je kunt natuurlijk ook het een en ander aanpassen en onderdelen weglaten of toevoegen. Hieronder wordt elk onderdeel besproken met specifieke aanwijzingen voor een jeugddienst rond de Denkstof aflevering ‘Wat is Gods plan met mijn leven?’.

Welkom en mededelingen

Meestal wordt het welkom heten en de mededelingen voor de dienst gedaan door de ouderling van dienst. Draai het tijdens de jeugddienst eens om! Niet een ouderling maar een ‘jongerling’ heet de aanwezigen welkom en vertelt waar de dienst over gaat. Eventueel kunnen ook twee jongeren samen deze taak oppakken. Het is namelijk minder spannend om samen voor de kerk te staan, dan om dat alleen te moeten doen. 

De jongeren kunnen zelf hun tekst voorbereiden. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe dat er ongeveer uit zou kunnen zien.

Voorbeeldtekst (uitgesproken door jongeren)
“Welkom allemaal bij deze jeugddienst. Leuk dat jullie er allemaal zijn! We gaan het vandaag hebben over de vraag: ‘Wat is Gods plan met mijn leven?’ Wij vinden dit een heel interessant en ook wel lastig thema. We hopen dat jullie actief meedoen tijdens de dienst en dat jullie ook met input komen. Hoe dat werkt horen jullie straks!

We hebben ook nog wat mededelingen:

 • De knuffel van de week gaat naar … [naam jongere].
 • De afterparty is straks buiten op het kerkplein. Voor alle jongeren tot 20 jaar, en eigenlijk voor iedereen die dat wil, is er een spel waar jullie aan mee kunnen doen. Dat wordt daar allemaal uitgelegd. Voor alle andere mensen is er koffie en thee en wat lekkers.
 • We gaan nu verder met de dienst door een lied te zingen. We zingen met de band ‘Psalm 139’ in de versie van Psalmen voor nu.”

Openingspsalm

Kies hier een psalm (bijvoorbeeld van Psalmen voor nu, The Psalm Project of een Opwekkingslied dat gebaseerd is op een psalm) die bij het thema past. Aan het begin van de dienst wordt vaak voor een psalm gekozen, omdat het onze verbondenheid met Israël laat zien. Uiteraard kun je er ook voor kiezen een ander lied te zingen.
Leg bij de liederen uit waarom je voor het lied kiest, dat zorgt voor grotere betrokkenheid bij de aanwezigen. Past de tekst goed bij het thema? Of heeft een van de jongeren dit lied uitgekozen omdat het hem/haar aanspreekt? 

Voorbeeld
Zing met elkaar:
Psalmen voor nu - Open boek (Psalm 139)

“We hebben voor dit lied gekozen, omdat het past bij het thema van de dienst. In het lied gaat het over dat God ons kent. Vooral de zin “U blijft bij mij. U pakt mijn hand en wijst mij zelf de weg”, past goed bij het thema. Het zegt iets over dat God een rol heeft in ons leven, en ons daarbij de weg wijst.”

Votum en groet

Een vast onderdeel van een kerkdienst is het votum en groet, waarbij de voorganger uitspreekt:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede,
Van God onze Vader,
En Jezus Christus onze Heer,
Amen.

Voor een jeugddienst kun je dit (laten) uitspreken, of bijvoorbeeld dezelfde tekst laten horen, maar dan in liedvorm.

Voorbeeld
Zing met elkaar:
Votum & Groet - Sela

Inleiding op het thema

Als inleiding op het thema kan de spreker hier iets vertellen over waar jullie het deze jeugddienst over gaan hebben. Je kunt er ook voor kiezen om hier een interactief moment van te maken. Waar denken de aanwezigen dat het vanavond over gaat?

Voorbeeld (uitgesproken door spreker)
“Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is [
spreker stelt zich voor].

We hoorden het net al van onze jongerling(en): we gaan het vandaag hebben over Gods plan met ons leven. Dat roept bij mij meteen allerlei vragen op: is er een plan voor mijn leven? Geeft dat plan ook meteen een bepaald doel? En hoe kom ik er achter wat dat plan dan is? In de voorbereidende gesprekken op deze jeugddienst hebben wij het met elkaar gehad over [spreker deelt iets van de voorbereidende gesprekken met de jongeren].
Deze vragen komen straks nog meer aan de orde.

Wij zijn ook heel erg benieuwd wat jullie ideeën zijn bij het thema ‘Wat is Gods plan met mijn leven?’ We hebben daarom een aantal vragen voor jullie. Willen jullie je telefoon pakken en naar www.menti.com gaan, vul de code in die op het scherm verschijnt. Je mag je naam invullen, dat hoeft niet perse als je dat liever niet wilt."

Voor de spreker of jongere die de mentimeter leidt:
Mentimeter klaarzetten:
Heb je zelf een Mentimeter-account? 

 • Ga op een laptop of computer naar: https://www.mentimeter.com/s/1b0381bf96d4a52bb6796efe336e63c1 
 • Log dan in, onderaan de pagina. Ben je ingelogd?
 • Dan zie je als het goed is onderin je scherm ‘Shared presentation …’ staan. Klik op de blauwe knop ‘Copy to your account’. Klik daarna op ‘Go to your presentations’. Je ziet al de presentaties op your Mentimeter-account.
 • Klik op de knop [>] bij de presentatie ‘Denkstof jeugddienst: Wat is Gods plan met mijn leven?’. De presentatie start. 

Heb je GEEN Mentimeter-account? 

 • Ga op een laptop of computer naar: https://www.mentimeter.com/s/1b0381bf96d4a52bb6796efe336e63c1 
 • Klik dan op ‘Sign up’. Heb je alle gegevens ingevuld? Dan zie je als het goed is onderin je scherm ‘Shared presentation …’ staan. Klik op de blauwe knop ‘Copy to your account’. Klik daarna op ‘Go to your presentations’. Je ziet al de presentaties op your Mentimeter-account. 
 • Klik op de knop [>] bij de presentatie ‘Denkstof jeugddienst: Wat is Gods plan met mijn leven?’. De presentatie start. 

Zorg ervoor dat de presentatie te zien is op de beamer in de kerk.

Het leiden van de quiz:

 1. Elke aanwezige gaat op zijn of haar telefoon naar naar www.menti.com en vult de code in die bovenin op de beamer komt te staan.
 2. Als iedereen Stap 1 gedaan heeft, klik dan met de pijltjestoets verder. De eerste vraag verschijnt. De mensen toetsen een antwoord in. 
 3. Als je je muis over het scherm beweegt zie je onderaan meer opties verschijnen. Je kunt kiezen voor ‘start countdown’. Als je daar op klikt krijgen de deelnemers 1 minuut de tijd om een antwoord in te vullen. Er verschijnt dan een klok in beeld die aftelt. Je kunt deze stap ook overslaan en wachten tot je geen nieuwe antwoorden meer ziet verschijnen.
 4. Bespreek de antwoorden. Valt je iets op? Is er misschien iemand in de kerk die een reactie wil geven? 
 5. Klik daarna onderaan op het pijltje naar rechts [ -> ] of met je pijltjestoets verder. Je gaat dan naar de volgende vraag of stelling. Klik eventueel onderin weer op ‘Start Countdown’. De deelnemers krijgen dan weer 1 minuut de tijd om een antwoord te geven. 
 6. Ga zo door tot de laatste vraag verschenen is.

“Dank jullie wel allemaal voor jullie antwoorden! Mooi om zo inzicht te krijgen in hoe jullie in het thema zitten! We gaan nu verder met het zingen van een lied, ‘God heeft een plan’.”

Lied

Kies nog een mooi bijpassend lied.

Voorbeeld
"We gaan met elkaar zingen:
God heeft een plan - Opwekking Kids 16
In dit lied gaat het over dat God een plan heeft met ons leven, en dat Hij groter is dan wij ons kunnen voorstellen. Hij helpt ons altijd!"

Kyriëgebed of wetslezing

Het is per gemeente verschillend wat hier in de liturgie volgt. Soms wordt er een kyriëgebed uitgesproken waarin wordt gebeden voor de nood van de wereld en Christus’ ontferming. Je kunt zelf een gebed uitspreken. Je kunt ook zoeken naar voorbeeldgebeden. Kijk bijvoorbeeld eens bij de kyriëgebeden op de site van de Protestantse Kerk. 
Soms wordt er een wetslezing gedaan. Kies datgene wat het best bij jullie gemeente past. Een klassieke wetslezing is die uit Exodus 20: 1-17. Je kunt ook kiezen voor een wetslezing uit het Nieuwe Testament, dat wordt dan ook wel eens ‘leefregels’ genoemd.

Voorbeeld

Samengekomen om het leven te vieren,
roepen wij,
voor het aangezicht van God,
in de herinnering
de pijn van onze wereld,
waarin wij geroepen worden
om een levende kerk te zijn

Wij roepen tot God
vanwege bedreigde levens
door alle vormen van geweld
door de onrechtvaardige verdeling
van de goederen die de aarde ons schenkt.

Wij roepen tot God
vanwege het lijden van mensen
veroorzaakt door religieus fanatisme
waarin gerechtvaardigd wordt
dat de een over de ander kan heersen,
dat anders gelovigen wil uitsluiten,
dat strijdt voor het eigen gelijk. 

Wij roepen tot God
Vanwege de pijn en het verdriet
In de levens van zovelen,
Waar gesprekken vastliepen,
Waar bitterheid overheerst,
Waar liefde in haat veranderde.

Wij roepen tot God:
Allen: Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.

 • Leefregels

We lezen een gedeelte uit Galaten 5. Hier lezen we over Gods wil voor ons leven en de vrucht van de Geest.

Lezen: Galaten 5: 13-26

(Gloria)lied

Kies een mooi bijpassend lied. Na een kyriëgebed volgt vaak een glorialied waarin God groot gemaakt wordt.

Voorbeeld
We zingen lied
De koning in zijn pracht - Opwekking 661. Maak groot onze God!

Gebed om de Heilige Geest

Voordat er uit de Bijbel wordt gelezen, wordt er gebeden om verlichting met de Heilige Geest. Voor jongeren kan dit gebed misschien wat vaag klinken, wat betekent ‘verlichting met de Heilige Geest’? Leg dit aan de jongeren uit. Vertel bijvoorbeeld dat dit gebed volgt na het voorbereidingsgedeelte van de dienst. We gaan nu over naar de kernonderdelen van de dienst: het lezen van de bijbel, de preek (en soms het avondmaal of de doop). Dit gebed bereidt de gemeente voor op ontmoeting met God. Een onderdeel van het gebed is het bidden om de ‘opening van de harten van de gelovigen’ zodat zij echt open staan voor wat God te zeggen heeft. De Heilige Geest is degene die ons helpt om open te staan voor God en om zijn woord te begrijpen. Daarom noemen we het gebed een ‘gebed om verlichting met de Heilige Geest’. ‘Verlichting’ betekent zoiets als ‘inzicht’ of ‘opheldering’. Het gebed past bij psalm 43: 3: “Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.” 

Voorbeeld
“Vader in de hemel,

Wij danken u voor deze jeugddienst, dat we zo bij elkaar kunnen komen en stil mogen staan bij de vraag wat uw plan is voor ons leven. Wilt u met ons zijn in deze dienst. Misschien vinden we het een heel mooi thema, maar misschien vinden sommigen van ons het ook wel een heel moeilijk thema, omdat het veel lastige vragen oproept. Wilt u bij ons allemaal zijn en ons bemoedigen. Geef dat we iets aan deze dienst hebben. Dat we mogen genieten van de mooie muziek en de mensen die we hier ontmoeten. En geef ons ook weer nieuwe denkstof om verder stappen te zetten in dit thema.
Wees ook met alle mensen die een taak hebben in deze dienst. De mensen van de muziek, de techniek, de spreker en alle jongeren die een bijdrage hebben geleverd in de voorbereiding of tijdens deze dienst.
Wees met ons als we zo uit de Bijbel gaan lezen. Kom met uw Heilige Geest en help ons uw woorden te begrijpen.

Amen.”

Eerste schriftlezing

Vaak zijn er twee (soms één en soms ook drie) schriftlezingen in een dienst. De eerste lezing is dan vaak uit het Oude Testament, de tweede lezing uit het Nieuwe Testament.

Voorbeeld
“We gaan nu uit de Bijbel lezen. We lezen
Genesis 2: 4b-25.”

Lied

Kies een mooi bijpassend lied.

Voorbeeld
“We zingen het lied 825 uit het Nieuwe Liedboek, ‘De wereld is van Hem vervuld’ de verzen 1 en 3.”

Tweede schriftlezing

De tweede lezing is vaak uit het Nieuwe Testament.

Voorbeeld
“We lezen uit het Nieuwe Testament,
Romeinen 8: 12-17.”

Lied

Kies een mooi bijpassend lied.

Voorbeeld
“We zingen het lied ‘God wijst mij een weg’ - Opwekking 429.”

Preek

In de preek legt de dominee meestal een gedeelte uit de Bijbel uit en vertelt wat we er in ons eigen leven mee kunnen. In deze jeugddienst aan de hand van een denkstof video, kun je gebruik maken van die video en die als ‘preek’ gebruiken. 

Als je alleen de video te mager vindt als ‘preek’, kun je als voorganger achteraf een samenvatting geven of nogmaals de belangrijkste boodschap van de video benoemen. 

Als jij zelf of de jongeren een andere mening hebben dan Reinier Sonneveld over wat het doel van het leven is, zou je dat ook na het bekijken van de video kunnen benoemen. Reinier noemt als doel: “Zelf bloeien en anderen laten bloeien.” Je zou daar als ander levensdoel bijvoorbeeld naast kunnen zetten: “God liefhebben boven alles en je naasten als jezelf”. Leg daar dan iets over uit en vertel wat volgens jou het verschil is tussen de ene opvatting en de andere.

Tip: voeg hier een interactief gedeelte toe. Bijvoorbeeld met een aantal stellingen en een rood en groen briefje.

Voorbeeld
“We gaan met elkaar kijken naar de
Denkstof video: ‘Wat is Gods plan met mijn leven?’

We zien Reinier Sonneveld en Joram Kaat die met elkaar in gesprek over dit thema.”

Na het kijken van de video
“Jullie hebben allemaal een rood en een groen briefje onder je stoel gevonden. We hebben een aantal stellingen naar aanleiding van de video, en we zijn heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Na elke stelling gaan we kort in gesprek over de uitkomsten.”

Stellingen (één voor één laten zien op de beamer, de voorganger of een jongere leest de stellingen voor):

 1. Het doel van mijn leven is: ‘zelf bloeien en anderen laten bloeien’.
 2. Ik geloof niet dat er een doel voor mijn/het leven is.
 3. Ik weet specifiek wat mijn doel voor het leven is.
 4. Ik weet wat mijn talenten en interesses zijn.
 5. Ik geloof dat God die talenten en interesses heeft gegeven.
 6. Ik werk vooral zélf voor de dingen waar ik goed in ben.
 7. De Denkstof video heeft mij geholpen bij de vraag naar wat Gods plan voor mijn leven is.

Muziek

De band kan hier een mooi luisterlied spelen, zodat de aanwezigen nog wat verder na kunnen denken over het thema.

Voorbeeld
Vandaag - Kinga Bán
"We luisteren naar dit lied, omdat we soms veel kunnen piekeren over hoe het in de toekomst allemaal verder moet. Daardoor vergeten we soms te genieten van vandaag. Dit lied helpt ons weer bij vandaag stil te staan."

Lied

Kies een mooi bijpassend lied.

Voorbeeld
"We zingen samen: ‘Laat m’ in u blijven, groeien, bloeien’, Hemelhoog 233, de verzen 1, 2, 3 en 4."

Dankgebed en voorbeden

Het laatste gebed is een gebed waarin wordt gedankt en gebeden, vaak ook met een moment van stil gebed en het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader.

Stil gebed is voor jongeren soms lastig. Het is voor hen misschien lang stil, dat kan wat ongemakkelijk zijn. Je kunt daarom ook van te voren pennen en briefjes uitdelen waarop de jongeren/andere aanwezigen hun gebeden kunnen schrijven. Tijdens het stil gebed kunnen zij hun gebeden opschrijven en bijvoorbeeld bij een kruis dat in de kerk staat of de paaskaars brengen.

Voorbeeld
Here God,

Wij danken u voor deze jeugddienst. Wij danken u dat u onze God bent, die naar ons omziet en ons helpt op de weg die wij gaan. Wij danken u voor alle talenten die u ons hebt gegeven, de dingen waar wij goed in zijn. Helpt u ons om die talenten te benutten. En help ons zo ook te ontdekken wat Uw plan voor ons is.
Wij bidden voor de jongeren van onze gemeente. Wilt u bij hen zijn en hen helpen op de weg die zij gaan. Wilt u hen helpen steeds beter inzicht te krijgen in wat uw plan is voor hun leven, help hen zo ook hun eigen talenten te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Wilt u zorgen dat ze zich hier thuis voelen in de kerk en dat ze fijne mensen om hen heen hebben met wie zij kunnen optrekken.

Verder bidden wij ook voor [voorbede voor gemeenteleden, denk bijv. aan de jongere van de knuffel van de week].[Eventueel voorbede voor de wereld en de kerk]

In een moment van stilte brengen we ook alle gebeden bij u die nog niet hardop zijn uitgesproken. We schrijven onze gebeden op en brengen die bij het kruis.
Stilte

En samen bidden we het gebed dat Jezus’ ons leerde:
Onze Vader,
Die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid, 
Amen.

Collecte

Vaak is er een collecterooster in de gemeente, dus misschien is het collectedoel voor deze zondag al vastgelegd. Stem dit af met de diakenen. Als je invloed hebt op wat het doel van de collecte is, is het misschien mooi om te collecteren voor iets wat met jongeren te maken heeft. Bijvoorbeeld een jongerenorganisatie, of bijvoorbeeld een project dat jongeren in het buitenland steunt. Leg hierbij aan de jongeren uit waarom het belangrijk is dat jullie geld ophalen voor dat specifieke doel. Als de jongeren zelf een collectedoel hebben aangedragen, vraag de jongeren waarom zij hiervoor hebben gekozen en laat ze daar iets over vertellen tijdens de dienst. Je kunt naast een ‘gewone collecte’ ook kiezen voor een ‘omgekeerde collecte’. 

Voorbeeld
Vandaag zijn er twee collectes. 

 1. De eerste collecte is voor Jong Protestant.
 2. De tweede collecte is een omgekeerde collecte. In deze collectezak hoef je niets in te doen, maar haal je er juist iets uit! In deze collecte vinden jullie verschillende briefjes met vragen om over na te denken of een opdracht voor de komende week.

Suggesties voor omgekeerde collecte:

 • Vraag: Wat is Gods plan voor jouw leven?
 • Vraag: Hoe kun je er voor zorgen dat je zelf gaat bloeien? Hoe kun je er achter komen hoe je steeds meer en beter tot je recht komt?
 • Vraag: Hoe kun je er voor zorgen dat anderen gaan bloeien? Hoe kun jij anderen hierin helpen?
 • Vraag: Wat zijn jouw talenten en hoe zet je die in?
 • Opdracht voor de komende week: maak een plan hoe jij jouw talent in kunt zetten en voer het plan uit.
 • Opdracht voor de komende week: hoe maak jij iemand in jouw omgeving blij? Maak een plan en voer het uit. Denk bijvoorbeeld aan: een kaartje sturen aan een goede vriend(in) of een bloemetje kopen voor je oma.
 • Opdracht voor de komende week: Maak een wandeling. Denk aan de vraag: Waarom leef ik? Maak onderweg een foto van iets dat voor jou weergeeft waarom je eigenlijk leeft. Deel na afloop jouw foto met bijvoorbeeld je vrienden of je familie in een groepsapp en vertel erbij waarom die foto iets zegt over waarom jij leeft.

Slotlied

Kies hier een lied passend bij het thema, of kies bijvoorbeeld voor een zegenlied.

Voorbeeld
Gebed om zegen - Opwekking 710 

Zegen

Aan het einde van een kerkdienst spreek de voorganger een zegen uit. Dit is een vast onderdeel van de viering, laat het dus ook in een jeugddienst staan. Nadat wij als gemeente Gods woord hebben gehoord en gevierd, gaan we nu de wereld weer in. God belooft in de zegen dat Hij met de gemeente mee zal gaan. 
Je kunt er voor kiezen om het laatste lied ook een zegenlied te laten zijn (zie lied hiervoor).

Voorbeeld (uitgesproken door voorganger)
Heer zegen ons en behoed ons,
Doe Uw aanschijn over ons lichten en wees ons genadig,
Verhef Uw aangezicht over ons,
En geef ons vrede.
Amen.

Afterparty

Organiseer na afloop van de jeugddienst een afterparty. Zorg voor wat te drinken en te eten. Misschien willen jullie gezellig koffiedrinken/borrelen, of heb je nog wel een leuk spel wat je met elkaar kunt doen.

Je kunt gebruik maken van een van de werkvormen uit het programma ‘Waarom leef ik?’ van Jong Protestant dat bij deze Denkstof video hoort. 

Of speel met elkaar een spel ter ontspanning, zoals een potje voetbal. Hieraan vooraf kun je het thema linken aan het spel. Vertel bijvoorbeeld: iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten en dus staan verschillende mensen op verschillende posities in het veld. Is het jouw doel om doelpunten te maken of om te voorkomen dat de tegenstander een doelpunt maakt? Stel bijvoorbeeld de vraag: waar bloei jij in het voetbalveld? Is dat een bepaalde positie, of ben je vooral goed in aanmoedigen? Hoe laat je anderen bloeien tijdens het spel?