Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Mag ik homo zijn van God?'

Pijl naar links Ideeën

Denkstof 'Mag ik homo zijn van God?'

Dit thema is niet geschikt om tijdens een online bijeenkomst te bespreken. Het is daar te kwetsbaar en persoonlijk voor. Wacht tot jullie weer live bij elkaar kunnen komen en ga dan met de jongeren aan de slag met dit thema.

Ter voorbereiding kun je als jeugdleider bijvoorbeeld nagaan hoe dit thema leeft in jullie eigen gemeente. En je kunt bijvoorbeeld informatie opzoeken bij verschillende christelijke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de organisaties https://www.christenqueer.nl/, wijdekerk.nl, www.lkp-web.nl of hartvanhomos.nl

Dit programma gaat over homoseksualiteit. In de kerk zijn diverse meningen over dit thema. In dit programma dragen we de jongeren handreikingen aan om zelf een mening te vormen rondom homoseksualiteit. Daarnaast stellen we voorop dat de liefde van God voor elk mens centraal moet staan in onze houding ten opzichte van anderen, ongeacht hun geaardheid of hun mening over een bepaald thema. In dit programma dagen we jongeren uit om dit thema vanuit een liefdevolle houding ten opzichte van hun naasten te doordenken.

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.

Doelen:

 • De jongeren leren dat er onder christenen verschillende meningen zijn over hoe je moet omgaan met homoseksualiteit.
 • De jongeren denken na over de liefde van Christus en wat we van hem kunnen leren als het gaat over het omgaan met onze naasten. 
 • De jongeren ontdekken hoe je respectvol met lastige kwesties in de kerk kunt omgaan.

Introductie

 • De jongeren leren dat er onder christenen verschillende meningen zijn over hoe je moet omgaan met homoseksualiteit, maar ontdekken dat de liefde van Christus voor ieder medemens voorop staat.

Denkstof video

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Vraag aan de jongeren waar ze aan denken als ze dit thema horen. Wat denken ze, hebben ze nu al vragen of opmerkingen?

Kijk met elkaar de Denkstof video #17: ‘Mag ik homo zijn van God?’

Bespreek de video kort met elkaar. Kies daarna één van onderstaande opties. 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Optie 1: Meningen

 • Tijdsduur: 25 minuten
 • Benodigdheden: stiften, poster.

In de Denkstof video kom je diverse meningen tegenover homoseksualiteit tegen. Bekijk de video nog een keer met elkaar. Schrijf zoveel mogelijk meningen op die je in de video tegenkomt. 

 • Welke meningen over homoseksualiteit hoor jij wel eens die je niet in de video tegenkwam? Schrijf die ook op.

In de video zegt Reinier dat het liefdevol met elkaar omgaan voorop staat. 

 • Staan er ook uitspraken op de poster die niet liefdevol zijn volgens jullie? Is iedereen het daar mee eens? Streep ze dan door. 
 • Is er discussie over een uitspraak die de één wel liefdevol vindt en de ander niet? Zet daar dan een cirkel om.
 • In welke uitspraken kunnen jullie je allemaal vinden? Onderstreep die uitspraken.

Optie 2: Discriminatie is niet oké

 • Tijdsduur: 20-25 minuten
 • Benodigdheden: Pen, papier, Bijbel.

Sommige jongeren die homo zijn ervaren discriminatie. Ook jongeren die transgender zijn kunnen hier mee te maken krijgen. 

 • Schrijf met elkaar redenen op waarom mensen gediscrimineerd kunnen worden. 
 • Welke van deze redenen herken je? Met welke heb je te maken gekregen? Bespreek dit met elkaar. 

Lees daarna Galaten 5:14. 

Bespreek de volgende vragen: 

 • Heeft deze tekst iets te maken met discriminatie?
 • Wat heeft deze tekst te maken met discriminatie?
 • Hoe kun je als kerk je sterk maken tegen discriminatie en pesten?
 • Hoe ga jij om met mensen die een andere mening over homoseksualiteit hebben dan jij? 
 • Wat vind jij van de volgende stellingen? Bespreek ze met elkaar.
  • Mensen die vinden dat homo’s niet mogen trouwen horen er wat mij betreft niet bij.
  • Volgens de Bijbel moet je alle relaties goedkeuren als ze maar op liefde zijn gebaseerd. 
  • Als christen mag je tegen homoseksuele relaties zijn.
  • Op grond van de Bijbel moet je iedereen accepteren en liefhebben.
  • Op mijn school worden homoseksuelen niet gediscrimineerd.

Verdieping

Doelen

 • De jongeren denken na over verschillende meningen over homoseksualiteit
 • De jongeren delen hun mening over homoseksualiteit

Optie 1 - Schilderij

 • Tijdsduur: 30-40 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Schilderspullen;
  • Grote vellen papier;
  • Eventueel lijm, stiften en oude tijdschriften.

Je hebt met elkaar de Denkstof video bekeken. Maak naar aanleiding van de video een schilderij of poster over het thema ‘homoseksualiteit’. Hebben de jongeren weinig inspiratie dan kunnen ze bijvoorbeeld een schilderij of poster maken rondom de zin: ‘Jij bent geliefd’. Het schilderij of de poster is bedoeld om mensen een hart onder de riem te steken. 

Iedereen mag zijn eigen schilderij of poster maken en zijn eigen mening daarin weergeven. Let er wel op dat je elkaar niet kwetst met wat je tekent of schildert. Hang de schilderijen op. 

Optie 2: Twee vrouwen op één kussen

 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Benodigdheden:

Luister met elkaar naar de proloog van de podcast “Twee vrouwen op één kussen”. Schrijf tijdens het luisteren op wat je opvalt aan het verhaal van Laurie. 

 • Waarom vindt zij lesbisch zijn en geloven een lastige combinatie? 

Ga na het luisteren van de podcast met elkaar in gesprek over wat jullie hebben gehoord. 

 • Wat sprak je aan? 
 • Wat vond je mooi? 
 • Waar heb je nog een vraag bij?
 • Ken je zelf mensen die struggles hebben met hun geaardheid? Zou je hen ergens mee kunnen helpen?

De podcast is ook via spotify te luisteren. Als jullie het interessant vinden, kun je zelf op een later moment de andere afleveringen luisteren.

Kijk ook eens naar De Verwondering. Een gesprek met ds. Anne-Marie van Briemen. 

Verwerking

Doelen:

 • De jongeren ontdekken dat er verschillende organisaties zijn die zich inzetten voor mensen met een andere geaardheid in de kerk.
 • De jongeren denken na over de verschillende beweegredenen die organisaties hebben om zich in te zetten voor LHBT’ers in de kerk en vormen hier hun eigen mening over.

Optie 1: Verschillende organisaties

 • Tijdsduur: 20-30 minuten
 • Benodigdheden
  • Wifi;
  • Pen en papier;
  • Flipover of groot papier (A3 of A2).

Er zijn verschillende christelijke organisaties die zich inzetten voor LHBTI-ers in de kerk. 

 • Ken je een van die organisaties? Zo niet, zoek het eens op!
 • Kies drie organisaties uit (bijvoorbeeld: WijdeKerk, LKP en Hart van Homo’s of nog andere organisaties) en verdeel jullie groep ook in drieën. Elke groep krijgt één organisatie toegewezen. 
  • Wat doen zij concreet voor LHBTI’ers? 
  • En vanuit welke overtuiging doen ze dat? 
  • Schrijf jullie bevindingen op. Neem hierover ongeveer 10 minuten de tijd.
 • Elk groepje krijgt vervolgens de tijd om te vertellen welke organisatie zij hebben bekeken, wat zij doen en vanuit welke overtuiging zij dit doen. Welke verschillen en welke overeenkomsten zien jullie tussen de verschillende organisaties? Schrijf deze op een groot papier.
 • Als je moet kiezen, welke organisatie zou jij dan steunen? En waarom? Ga hierover met elkaar in gesprek.

Optie 2: God houdt van iedereen!

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden: Verschillende soorten knutselspullen

God heeft ons allemaal gemaakt. Hij is onze schepper en onze Vader. Of we nu man zijn of vrouw, oud of jong, homo of hetero, blank of bruin, Hij houdt van ons allemaal! Dat geldt dus ook voor alle mensen bij jullie in de kerk.

 • Maak met elkaar een groot hart. Gebruik verschillende kleuren en materialen. Schrijf op het hart: God houdt van je!
 • Hang het hart op in de hal van de kerk, zodat alle gemeenteleden jullie knutsels en boodschap zien. 
 • Eventueel kunnen jullie er ook voor kiezen om jullie namen op het hart te schrijven. Leg dan ook pennen/stiften bij het hart als jullie het hebben opgehangen. Gemeenteleden kunnen hun naam ook op het hart schrijven!

Afsluiting

Sluit af door met elkaar te bidden of te luisteren naar een lied.

Voorbeeldgebed

Vader in de hemel,

We danken u dat u onze vader bent en dat u altijd van ons houdt.
We hebben vandaag nagedacht over een onderwerp dat voor sommigen van ons misschien best lastig is. Misschien omdat we zelf nadenken over onze eigen geaardheid of omdat we iemand kennen die hiermee worstelt. Wilt u bij ons zijn als we hiermee zitten en geef ons fijne mensen om ons heen die we kunnen vertrouwen.
Amen.

Liedsuggesties

 

Lees hier meer over Denkstof BEAM >