Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Zijn er geesten in mijn kamer?'

Pijl naar links Ideeën

Denkstof 'Zijn er geesten in mijn kamer?'

In de leefwereld van jongeren kunnen geesten en het occulte voorkomen. Wellicht zijn sommige jongeren bang voor geesten of het occulte. 

Wat moeten we eigenlijk geloven over geesten en is het terecht dat we er bang voor zijn? In dit programma denken we na over die vragen en bekijken we een bijbels perspectief op (angst voor) geesten.

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.  

Doelen:

 • De jongeren leren wat demonen zijn, hoe je die kunt herkennen en hoe je ermee om kunt gaan.    
 • De jongeren denken aan de hand van de Bijbel na over geesten en over bang zijn en vormen hierover een mening.

Introductie

Doel: De jongeren maken kennis met het thema ‘geesten’.

Optie 1: Griezelfilms

 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Benodigdheden
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Denkstof video

Kijk met elkaar Denkstof video #19: ‘Zijn er geesten in mijn kamer?’

Bespreek de video met elkaar. Gespreksvragen:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Opdracht
Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

 • In de denkstof video wordt gesproken over enge films. Wat is de engste film die jij ooit hebt gezien? Deel dit met elkaar. 
 • Heb je wel eens een horror film gezien, of doe je dit bewust niet? Bespreek dit met elkaar.
 • Wat doe je als je bang bent geworden van een film of iets dat je hebt gelezen of gehoord? Hoe ga je met zulke angst om? 
 • Bedenk (of zoek online) redenen waarom horror zo’n aantrekkingskracht heeft op mensen. Bespreek dit met elkaar.
 • Bedenk redenen waarom mensen juist geen horror zouden kijken bespreek die ook.

 Optie 2: Geesten

 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Benodigdheden
  • Papier;
  • Stiften, potloden, pennen;
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Waar denk jij aan als er wordt gesproken over geesten?Neem allemaal een vel papier en iets om te tekenen. Verspreid je door de ruimte en neem allemaal 5 minuten de tijd om een tekening te maken van waar jij aan denkt als het gaat over geesten.

Leg daarna alle tekeningen naast elkaar en ga met elkaar in gesprek. Wat voor tekeningen zijn er gemaakt? Lijken de tekeningen op elkaar of zien jullie grote verschillen? Hoe komt dat denk je?

Denkstof video

Kijk met elkaar Denkstof video #19: ‘Zijn er geesten in mijn kamer?’

Bespreek de video kort met elkaar. Gespreksvragen:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Verdieping

 • Doelen
  • De jongeren leren over de wapenrusting van God.
  • De jongeren denken na over Gods bescherming. 

Optie 1: De wapenrusting

 • Tijdsduur: 25 minuten
 • Benodigdheden:
  • Bijbel;
  • Knutselspullen.

Bijbel

Lees met elkaar Efeze 6: 10-17

 • Wat vind je van deze tekst?
 • Wat vind je mooi / wat vind je niet mooi?
 • Wat wordt er in de tekst uitgelegd?
 • Waar heb je nog vragen over?

Hoe breng je deze tekst over de wapenrusting in de praktijk?
Kun je een voorbeeld noemen van wanneer je het geloof als schild hebt gebruikt?

Kun je een voorbeeld noemen van wanneer je de Geest, Gods woorden, als zwaard hebt gebruikt?

Ben jij wel eens bang? Wat doe je dan? En wat voor rol speelt het geloof voor jou als je je angstig voelt?

Wapenrusting maken

 • De wapenrusting die Paulus noemt is symbolisch, zo staat het schild voor het geloof. Maak met elkaar jullie eigen symbolische ‘wapenrusting’. 
 • Bedenk eerst met elkaar welke elementen in jullie wapenrusting zitten. Misschien wil je bijvoorbeeld een kogelwerend vest om je voor heftige beelden te beschermen, een wapen of een bepaald soort schoenen. Pak daarna een groot vel papier maak hierop jullie wapenrusting. Gebruik pen/papier, tijdschriften en andere knutselspullen. 
 • Hang het resultaat op in jullie jeugdruimte.

Optie 2: God beschermt je

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden:
  • Bijbel;
  • Knutselspullen;
  • Papier.

Jullie hebben gesproken over dat mensen soms bang kunnen zijn voor geesten en ook in de denkstof video werd dit benoemd. Lees met elkaar Psalm 91.

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen: 

 • Wat zegt deze psalm jou over angst? 
 • Wat voor rol speelt God in deze psalm? 
 • Als jij je angstig voelt, bidt jij dan ook wel eens om Gods bescherming?

Lees nog een keer vers 11 en 12. In deze verzen wordt gesproken over engelen die je beschermen.

 • Wat zijn engelen volgens jou? (geesten, mensen, ….)
  Zoek eventueel een bijbeltekst op waarin beschreven wordt wat een engel is, bijvoorbeeld: Jesaja 6:2, Marcus 16 of Openbaring 14:6.
 • Wat is volgens jou het verschil tussen ‘goede’ geesten en ‘kwade’ geesten?
 • Wat voor gevoel krijg jij bij de verzen 11 en 12?

Luister met elkaar naar het lied ‘Mijn Toevlucht - Sela’

Verdeel de groep in twee of drie groepjes en laat de jongeren eventueel de liedtekst opzoeken op hun telefoon. Elk groepje schrijft op een A4 wat zij mooi vinden aan het lied, of maakt een tekening/collage van hun associatie bij het lied.

Laat daarna aan elkaar zien wat jullie gemaakt hebben. Je kunt de kunstwerken ophangen in jullie jeugdruimte of in de hal van de kerk.

Verwerking

 • Doelen:
  • De jongeren leren over satan en demonen.
  • De jongeren sluiten de bijeenkomst luchtig af.

Optie 1: The Satan and demons

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden
  • Link van de video;
  • Pen en papier.

Geef elke jongere een pen en papier. 

Kijk met elkaar naar de video van The Bible Project. Let op: de video is in het Engels, maar je kunt ondertiteling aanzetten op youtube.

Laat de jongeren tijdens het kijken van de film de belangrijkste punten opschrijven. 

 • Wie kan er na het kijken van de video vertellen wat volgens hem/haar de belangrijkste boodschap is?
 • Wat vind jij van deze boodschap?

Optie 2: Naar buiten

 • Tijdsduur: 30+ minuten.
 • Benodigdheden: /

Dit thema over geesten kan best heftig zijn voor de jongeren. Sluit de bijeenkomst daarom luchtig af met elkaar: maak een wandeling, speel een potje voetbal met elkaar of speel een spel dat jullie leuk vinden om te doen. Je kunt een link maken met het thema door met jongeren te bespreken hoe je ook afleiding kunt zoeken voor je angst of angst kunt verdrijven door samen mooie ervaringen te hebben.

Meer over dit thema

Vinden de jongeren dit een interessant thema? Kijk dan met elkaar naar de video ‘Light over darkness’

Ga met elkaar in gesprek over wat jullie gekeken hebben. 

 • Wat vinden jullie van de video en het verhaal van Lianne?
 • Welk gevoel krijg je bij de video? Beschrijf dit. Hoe komt dit denk je?
 • Herkennen jullie  er iets van of niet? 
 • Hebben ze zelf ervaring met bidden tot God als ze zich bang voelen?

Afsluiting 

Sluit af door met elkaar te bidden of door een lied te luisteren/te zingen.

Voorbeeldgebed

Vader in de hemel,
We hebben vandaag over een lastig en spannend thema nagedacht. Dank u voor de gesprekken die we gevoerd hebben.
We willen u vragen of u met ons wilt zijn als wij soms bang zijn. Help ons in te zien dat u groter bent dan wat dan ook en dat wij als we op u vertrouwen nergens bang voor hoeven zijn. 
Amen.

Alternatief, de zegenbede van St. Patrick

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter je, om je in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. 
De Heer is onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. 
De Heer is ín je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
De Heer is om je heen, als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen. 
De Heer is boven je, om je te zegenen. 
Zo zegent je de almachtige God - vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen.

Liedsuggesties

 

Lees hier meer over Denkstof BEAM >