Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Emmaüswandeling

Pijl naar links Ideeën

Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Een Emmaüswandeling kan op allerlei andere gewenste momenten plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Als u de Emmaüswandeling op een ochtend organiseert, kunt u bijvoorbeeld beginnen met een gezamenlijk ontbijt. De wandeling kan aan het eind van de ochtend worden afgesloten met een korte viering. Ook is de wandeling een goede invulling voor een activiteit op de zondagmiddag met aan het eind van de wandeling gezamenlijk thee- of koffiedrinken, al dan niet met een spirituele afsluiting.

Twee aan twee wandelen
Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen een zelfde wandeling maakt. Het gesprek tijdens de wandeling kan worden gestuurd maar dat hoeft niet. De tweetallen kan gevraagd worden tijdens de wandeling uit te wisselen wat voor hen belangrijk is in het leven.

Vragen voor tijdens de wandeling
De tweetallen kunnen ook een paar gerichte vragen meekrijgen voor het gesprek tijdens de wandeling, zoals:
- Wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof, en waarom?
- Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee, kun je erover vertellen?
- Zijn er momenten in je leven geweest waarop je iets van God hebt ervaren?

Twintig minuten in stilte
De Emmaüswandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Aan het eind stelt u de vraag: hebt u het gevoel gehad dat er iemand met u meeliep tijdens deze wandeling?