Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ontmoeting met moslims - Filmvertoning en dialoog

Pijl naar links Ideeën

Achtergrond 

In vergelijking met enkele andere landen, zoals Frankrijk, België, Engeland en Amerika, lijkt de Islam  in Nederland nog relatief goed geaccepteerd te zijn. Nederlanders staan vrij open en liberaal als het  gaat om andere culturen en religies.  

Echter, de laatste jaren lijkt er steeds meer aandacht te zijn voor de negatieve aspecten rondom  Islam. Het journaal staat bol van verhalen over terroristische aanslagen, zoals op Charlie Hebdo, en  de opmars van ISIS.  Discussies gaan in Nederland met name om de vraag of Moslims hier wel of niet openlijk afstand van  nemen. Of: Hoe radicalisering van jongeren kan worden tegengegaan.  Vanuit Nederlanders is tegelijkertijd een toename van angst ontstaan. Door alle negatieve  berichtgeving staat een hoofddoek in de ogen van de meeste Nederlanders gelijk aan onderdrukking  van de vrouw en een baard aan terrorisme en aanslagen.  

Hoe laten wij ons beïnvloeden door deze beeldvorming over moslims? En wat zien wij als boodschap vanuit het christelijk geloof om het contact aan te gaan? 

De films

Twee films van filmmaker Wahid Sanouji zetten de kijkers aan het denken over deze vragen. De verhalen zijn niet geschreven om een oordeel te geven, of iets uit te leggen. Ze  hebben als doel de kijker aan het denken te zetten. Hoe zou ik reageren? Wat dacht ik toen ik naar  de film keek? Heb ik soortgelijke situaties in de praktijk meegemaakt?  

Way to Paradise - 100 min.
The Way to Paradise gaat over Najib, die net zijn bachelor rechten heeft behaald als zijn oudere broer wordt opgepakt voor betrokkenheid in drugshandel. Het blijkt dat de oudere broer hiermee het hele gezin onderhield en ook de studiekosten van Najib had betaald ervan. Hierna stort het leven van Najib volledig in. Nog meer als ook zijn relatie met een medestudente eindigt. Najib vervalt in een soort van depressie en als op dat moment een kennis contact met hem opneemt voor het plegen van aanslag is hij daar gevoelig voor. Maar er blijkt altijd een weg terug, een belangrijk thema in de film. Ook hoe je je weg moet vinden in de huidige verharde samenleving, waar openlijke discriminatie en wij-zij denken een rol spelen, komt naar voren in de film.

Burka - 10 min.
De korte film 'Burka' speelt zich af in een wachtruimte bij een tandarts. Een vrouw met burka krijgt te maken met racisme. De racistische aannames liggen echter ver van de waarheid.

Dialoog

Dit project heeft als doel om gesprekken op gang te brengen tussen Moslims en niet-Moslims. Het gesprek na afloop van de films is er op gericht om beide groepen aan het woord te laten. Zo kan  een Moslim toelichten waarom hij of zij deze uiterlijke kenmerken heeft, en waarom het belangrijk is. Een niet-Moslim kan vertellen wat dit aan gevoelens of vooroordelen oproept.  

Resultaat 

Het resultaat is dat mensen in gesprek komen. De films zijn zo kernachtig voor wat betreft het  onderwerp, dat taboes kunnen worden doorbroken. Door gesprekken van mens tot mens te  faciliteren, waarbij beide groepen hun eigen angsten, onzekerheden en kwetsbaarheden ter sprake kunnen brengen, kan een nieuwe brug worden geslagen. 

Interesse

Interesse om een filmvertoning met dialoog te organiseren in uw gemeente? Neem contact op via info@protestantsekerk.nl

Indien beschikbaar zal filmmaker Wahid Sanouji aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen over de films en begeleiden dialoog.

Kosten: in overleg