Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Op reis met Naäman | Samen vieren

Pijl naar links Ideeën

Dit tweede deel van een kliederkerkbijeenkomst duurt ongeveer een kwartier tot twintig minuten. Het ontdekte verhaal komt altijd terug. Kies de elementen die passen bij jouw doelgroep. Denk aan een gebed, een of meer liederen en het vertellen van het bijbelverhaal. Zorg voor afwisseling, voor aansprekendheid voor verschillende generaties en dat de viering ook te begrijpen is voor mensen die niet (vaak) in de kerk komen.

Manieren om het verhaal te vertellen
Vooraf: hang de slingers op die gemaakt zijn bij de activiteit ‘kleding scheuren’ in de ruimte van de viering.  

Start de viering met een lied, bijvoorbeeld het kliederkerklied van Trinity (zie onder liederen). 

Start de uitwerking van het verhaal met het voorlezen van de ‘Brief voor de Koning’ (zie activiteiten) als de deelnemers die deze brief gemaakt hebben dat ook goed vinden. Of vraag of één deelnemer uit dat groepje het leuk vindt om deze brief zelf voor te lezen.

Lees een deel van het verhaal van Naäman voor uit de bijbel: 2 Koningen 5:1-20 (via www.debijbel.nl) of vertel het verhaal. (Je kunt deze uitleg gebruiken).

Je kunt het verhaal ook uitspelen met verschillende rollen (Naäman, het tot slaaf gemaakte meisje, de dienaren en Elisa). Hoe voelen de verschillende personages zich? Bij Gods grote familie zijn er geen buitenstaanders, iedereen mag erbij horen. Dat zien we in het verhaal van Naäman. Hierover gaat ook het liedje ‘Een grote familie’ van Trinity. Kijk en luister samen naar dit lied! 

Liederen

Bij een kliederkerkviering horen natuurlijk ook liedjes. Een aantal suggesties:

Gebedsvormen

Bid met elkaar. Dat kan door hardop gezamenlijk het ‘Onze Vader’ te bidden of in een stil (en persoonlijk) gebed. Je kunt God ook danken door stil te staan bij de activiteiten die jullie samen hebben gedaan. Je kunt ook de doopkaars die je hebt gemaakt, gebruiken bij de gebeden door bijvoorbeeld de gemaakte doopkaarsen op een centrale plek te plaatsen en voorafgaand aan het gebed aan te steken. Dit ligt symboliseert dat God in Christus bij ons is. Je kunt hier eventueel ook een gebedenboek bij leggen waarbij iedereen een voorbede in kan schrijven. 

Sluit af met een zegenlied, bijvoorbeeld met de ‘Here zegent jou’ of met het zegenlied van Trinity.

Andere ideeën
Naäman moet leren gelovenEen videoblog van Matthijs Vlaardingerbroek.