Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over het Koninkrijk van God

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm doet een handreiking om aan de hand van twee bekende liturgische elementen in gesprek te gaan over het Koninkrijk van God dat al gevestigd is op aarde en tegelijkertijd nog wacht op de voltooiing. Bespreek de vragen bijvoorbeeld tijdens (kerkenraads)vergaderingen, kringen of na de kerkdienst bij de koffie.

Liturgie: vroeger, nu en straks

Marcel Barnard schrijft in het boek Tot Gods eer: 'In de liturgie komen verleden, heden en toekomst samen. God maakt zich bekend als de God ‘die is, die was en die komt’. We gedenken de daden van God in Christus. We herinneren ons de geschiedenis van God met het volk Israël en de volkeren. En we brengen ons te binnen dat de gemeente haar heil en haar vrijheid te danken heeft aan het offer van Jezus Christus. In het hier en nu gaat het erom biddend te onderscheiden waar we sporen zien van recht, vrijheid, vrede, duurzaamheid en genade, en waar gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping tegengewerkt wordt. Als de kerk spreekt over de toekomst, gaat het over Advent. Het is de opgestane Heer die we verwachten en die op ons toekomt. De taal, rituelen en symbolen in de eredienst geven zo vorm aan het gedenken, het onderscheiden en het anticiperen.'

Werkvorm: verleden, heden en toekomst

In het feest Hemelvaart komen verleden, heden en toekomst prachtig samen. We bedenken wat de hemelvaart van Christus nu voor ons betekent en verlangen naar zijn wederkomst. Hemelvaart is een mooi moment om stil te staan bij het Koninkrijk van God dat al gevestigd is op aarde en tegelijkertijd nog wacht op de voltooiing. We zien al sporen van grenzeloze liefde, heelheid en vergeving en tegelijkertijd is er nog zoveel gebrokenheid.

De werkvorm doet een handreiking om aan de hand van twee bekende liturgische elementen in gesprek te gaan over dit ‘reeds, maar nog niet’. Dit zijn vragen om bijvoorbeeld in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren te bespreken tijdens (kerkenraads)vergaderingen, kringen of na de kerkdienst bij de koffie.

Het Onze Vader

  • Welk verlangen roept de bede ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde’ op?
  • Vangt u in uw dagelijks leven wel eens een glimp van het Koninkrijk op? Een onverwacht spoor van geloof, hoop of liefde? Vertel eens aan elkaar.

Geloofsbelijdenis

  • De uitspraak ‘Ik geloof in een wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven’ bevat grote woorden. Hoe zou u deze belijdenis in eigen woorden vatten?
  • Eeuwig leven begint nu al. Wat betekent het geloof in het eeuwige leven en de opstanding voor uw leven nu?