Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wereldwijde kerk

Pijl naar links Ideeën

Verdiepingsbijeenkomst over de verscheidenheid van de Kerk.

Doelen van deze bijeenkomst

  • De kinderen ontdekken dat er niet slechts één manier bestaat om kerk te zijn, onder andere door een bezoek aan een andere kerk.
  • De kinderen ontdekken dat christenen in verschillende werelddelen het kerk-zijn anders vormgeven en dat dit onder andere te maken heeft met verschillen in gewoontes, omgangsvormen, normen en waarden, met het temperament van mensen, met het klimaat van het land, met de inrichting van de samenleving en met de plaats van het geloof en de kerk daarin.
  • De kinderen begrijpen dat er niet slechts één juiste manier van kerk-zijn is, maar dat er verschillende stromingen zijn, vaak vooral gebaseerd op verschillen in interpretatie van de Bijbel en de specifieke benadrukking van bepaalde onderdelen van het geloof.
  • De kinderen kunnen aangeven wat hen aanspreekt in een andere kerk en delen dit met elkaar.

Samenvatting

Zowel in Nederland als wereldwijd bestaat de kerk uit een wijdvertakt geheel van min of meer samenhangende of zelfstandige gemeenschappen en instituten. In deze bijeenkomst komen de kinderen niet alles te weten over stromingen en modaliteiten, maar ze worden bewust van het feit dát er verschillen bestaan binnen de christelijke kerk. Dit maak je concreet door in te zoomen op een voorbeeld.

Ter voorbereiding aan de bijeenkomst laat je de kinderen een andere kerk(dienst) bezoeken en tijdens de bijeenkomst praat je hierover. Je verkent wat de kinderen al weten over verschillende kerken en in welke kerk zitten ze zelf? Vervolgens zoom je in op muziek in de kerk: één van de dingen waarin kerken verschillen. Je bekijkt en bespreekt een filmfragment van een kerk in Ghana. Tenslotte leer je met de kinderen een liedje uit Zuid-Amerikaanse kerken!

Werkbladen

  • Werkblad 13.1 – Op bezoek in een andere kerk
  • Werkblad 13.2 – Onze kerk
  • Werkblad 13.3 – Yo tengo un amigo

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.