Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Auteursrechten

In de kerk hebben we veel - vaak meer dan we ons realiseren - te maken met dichters, schrijvers, sprekers, musici, componisten etc. Denk maar aan wat er gebeurt tijdens de kerkdienst: we zingen liederen (tekst en muziek), projecteren liedteksten met een beamer en luisteren naar preken, orgelspel en een koor of cantorij.

Kopiëren is aan​ regels gebonden

Het kopiëren van muziek en/of teksten voor de zondagse liturgie is aan auteursrechtelijke regels gebonden. Heeft een gemeente een licentie voor gebruik van het Liedboek, dan mag de tekst en muziek van bijna alle liederen ook afgedrukt worden in een liturgieboekje. Wel dienst er toestemming gevraagd te worden voor publicatie van de liturgie met het lied of het lied zelf op een website of in een kerkblad, want dat gebruik valt buiten de licentie.

Voor liederen die niet zijn opgenomen in het Liedboek moet aan de uitgevers en soms de auteurs toestemming worden gevraagd om liederen of teksten te mogen kopiëren. Aan die toestemming hangt vaak een prijskaartje.​​

Uitvoering muzie​​k is geregeld

Voor het uitvoeren van muziek in de eredienst, dus het zingen en spelen, heeft de Protestantse Kerk in Nederland met de Buma een regeling getroffen. Jaarlijks betaalt de Protestantse Kerk een bedrag waarmee voor alle plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk de uitvoeringsrechten zijn afgekocht.

Buiten de kerkdienst

Maar ook buiten de kerkdienst gebeurt er veel in de gemeente: op de gemeenteavond wordt een keer een film vertoond of op een jongerenavond wordt er muziek gedraaid. In al deze gevallen kunnen we te maken krijgen met beschermde werken waar rechten van bedenkers en uitvoerders op rusten. Hun rechten worden beschermd door de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten.

Creativiteit beschermd

Deze wetten maken het mogelijk dat wie werken creëert (bijvoorbeeld een componist) of uitvoert (bijvoorbeeld een zanger), als enige mag beslissen over de exploitatie van die werken en dat die werken bovendien worden beschermd tegen misbruik door anderen. Mede dankzij deze wetten blijven mensen creatief: het recht beschermt de belangen van de bedenker of uitvoerder van een werk.

 

 

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester