Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

FRIS - Begroting, jaarrekening en meerjarenraming

FRIS is het hulpmiddel voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen. FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor diakenen en kerkrentmeesters.

Over FRIS

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Om gemeenten te ondersteunen is er het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Door gebruik van het systeem is het mogelijk om gemakkelijk begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen in te dienen bij het CCBB (Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken).

Inleverdata begroting & jaarrekening

  • Begroting voor 15 december voorafgaande aan het komende jaar
  • Jaarrekening voor 15 juni volgend op het verslagjaar
  • Meerjarenbegroting bij aanvraag solvabiliteitsverklaring en bij verzoek vanuit het CCBB.

Gebruik van FRIS

Gebruik van FRIS is momenteel nog gebaseerd op het rekeningschema 2022. Gebruik dit rekeningschema voor het opstellen van de jaarrekeningen tot en met 2023. Met ingang van boekjaar 2024 is een vernieuwde versie van het rekeningschema van toepassing. Hiermee kunnen de meerjarenraming en jaarrekening vanaf 2024 worden opgesteld. Wijzigingen t.o.v. de vorige versies van het rekeningschema zijn in het document met kleuren in de legenda aangegeven. 

Bij het opstellen van documenten in FRIS wordt rekening gehouden met de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk en de Richtlijn Meerjarenraming. Onderstaand zijn de richtlijnen en de bijbehorende toelichting te vinden:

Vragen?

Bekijk de handleiding voor FRIS en/of de handleiding voor de controlecommissies. Ook is er een kennisbank met veelgestelde vragen.  

Komt u er niet uit? Neem dan contact op via het FRIS-contactformulier. 

 

 

Gebruikers over FRIS

De Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg werkt nu al een tijdje naar volle tevredenheid met FRIS. Lees hieronder de bevindingen van penningmeester Marieke van Genderen.

"FRIS is veel overzichtelijker dan het oude Excelbestand dat we gebruikten. Het geeft makkelijk inzicht in de stand van zaken rondom de financiën van de gemeente. Ik ben er heel tevreden over. Alles werkt sneller en ook het invoeren gaat beter. Ik heb beter overzicht, weet precies wat er ingevuld moet worden en kan daardoor de kerkenraad en controlecommissie goed briefen. Anderen kunnen de gegevens ook veel makkelijker inzien. We hebben recentelijk iemand gevraagd om eens met een frisse blik naar onze financiën te kijken. Dat was een erg prettig en nuttig gesprek dat ons inzicht gaf in hoe we zaken nóg beter aan kunnen pakken als het gaat om bijvoorbeeld bezuinigingen en dergelijke."

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester