Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Klachtenbegeleider Protestantse Kerk

Heb je het gevoel dat je nergens terecht kunt met jouw klacht of bezwaar? Leg het voor aan de klachtenbegeleider.

In de Protestantse Kerk zijn diverse (formele) plekken waar misstanden, bezwaren en geschillen aangekaart kunnen worden. Heb je een klacht of bezwaar waarvan je het idee hebt dat er geen zinvolle gesprekspartner of instantie voor beschikbaar is? Of heb je juist bezwaar tegen de manier waarop de kerk omgaat met bezwaren, klachten? Dan kun je terecht bij de klachtenbegeleider.

Waarvoor aankloppen?

De klachtenbegeleider richt zich specifiek op klachten / meldingen van mensen die juist aanlopen tegen de wijze waarop de kerkelijke regelgeving is georganiseerd. Of die onderwerpen willen aankaarten die het instituut kerk zelf betreffen en niet zozeer een specifieke situatie (bijvoorbeeld: discriminatie, ongelijke behandeling).

Hoe werkt het?

Je kunt jouw bezwaar, klacht of verhaal kwijt via een formulier. De klachtenbegeleider leest jouw bezwaar of klacht en gaat indien gewenst met je in gesprek. Het gesprek is vertrouwelijk; de inhoud van het gesprek blijft tussen jou en de klachtenbegeleider. Wanneer zinvol, geeft de klachtenbegeleider je het advies om elders binnen of buiten de kerkelijke organisatie jouw verhaal te doen.

Het is niet de taak van de klachtenbegeleider om voor jouw specifieke situatie zelf een oplossing te vinden. Wel zal de klachtenbegeleider belangrijke signalen uit gesprekken (anoniem) doorgeven aan het moderamen van de generale synode. Zonodig kan de synode dan beleidsmatig actie ondernemen.

Enkele spelregels

  • De klachtenbegeleider is aanspreekbaar voor alle leden van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • De klachtenbegeleider is bedoeld voor zaken die wel de kerk of het kerkelijk leven aangaan maar niet thuishoren bij de reguliere kerkelijke colleges / instanties voor bezwaren, geschillen, klachten, meldingen van misbruik. (Zonodig worden melders doorverwezen naar deze instanties.)
  • De klachtenbegeleider komt niet in de plaats van de bestaande klachtenprocedures van de dienstenorganisatie of Kerk in Actie.
  • De klachtenbegeleider is niet bedoeld als beroepsinstantie voor lopende of afgeronde kerkelijke procedures.
  • Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Alle meldingen worden (anoniem) geregistreerd en er wordt periodiek over gerapporteerd aan het moderamen van de generale synode.