Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Benoemingen generale synode november 2023

Tijdens de vergadering van de generale synode van november 2023 zijn de volgende personen (her)benoemd: 

Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (GCBG)

 • mr. K. Hengstmengel-Versteeg, als lid van dit college
 • mr. T. Tanghe, als toegevoegd lid van dit college
 • ds. E.B. Mandemaker - Dieleman, als toegevoegd lid van dit college

Generaal College voor het Opzicht (GCO)

 • ds. E. van van der Wolf-Kox, als lid van dit college
 • ds. H. Boter, als lid van dit college
 • mr. G.W. Weenink, als adviserend lid van dit college
 • mr. G.C. Endedijk, als lid van dit college
 • mr. B.D. Hengstmengel, als adviserend lid van dit college

Generale Raad van Advies (GRA)

 • dr. P.A. Verbaan, als voorzitter van deze raad

CvB Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

 • dr. C.P. Boele, synode stemt in met zijn herbenoeming als voorzitter en lid van het College van Bestuur

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

 • dr. H.J. Olsman, synode stemt in met zijn bevordering tot hoogleraar Geestelijke Verzorging

Raad Van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB)

 • Prof. dr. W.H.Th. Moehn, als lid van deze Raad
 • ds. M. Krooneman, als lid van deze Raad
 • Drs. J.A. de Pater-Bakker, als lid van deze Raad

Lees ook:

Foto: Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)