Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Corona-adviezen zijn opgeheven. Wat betekent dat voor de eredienst?

Precies drie jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de maatregelen tegen corona definitief opgeheven. Veel gemeenten hebben daar zelf hun draai al in gevonden. Toch wil het moderamen graag een aantal zaken extra uitlichten, omdat de ontstane praktijk door de coronapandemie voor liturgische momenten vanuit praktische overwegingen is gemaakt. Deze liturgische momenten kunnen weer uitgevoerd worden zoals voorheen.

Zo kan de handdruk door de ouderling van dienst weer worden ingevoerd. Met deze ‘hand van de gemeenschap’ geeft de ouderling van dienst aan de voorganger en de gemeente aan dat de voorganger menselijkerwijs gesproken wel alleen de kansel op gaat, maar dat de kerkenraad achter hem of haar staat. Lees hier meer over in het artikel 'Wat is de taak van de ouderling van dienst?'

De collecte kan weer plaatsvinden door het doorgeven van collectezakken tijdens de eredienst. Veel gemeenten hebben de collecte vanuit hygiënisch oogpunt verplaatst naar het einde van de kerkdienst, maar liturgisch gezien is de collecte het scharniermoment tussen de preek en het avondmaal en/of de gebeden. Het advies van het moderamen luidt dan ook om de collecte - in welke vorm dan ook - tijdens de eredienst te laten plaatsvinden. Lees meer over de betekenis van de collecte in het artikel 'De inzameling van de gaven: gehoor geven aan de noodroep van de wereld'.  

Bij het avondmaal kan weer uit één beker gedronken worden. Tegelijkertijd kan het moderamen zich goed voorstellen dat gemeenten inmiddels het avondmaal in aparte bekertjes een prettiger idee vinden. Liturgisch en theologisch zijn beide opties mogelijk.

Het online meevieren is tijdens de coronacrisis gebruikelijk geworden. Een goede aanleiding om te bedenken hoe mensen die de kerkdienst online volgen zo goed mogelijk betrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een heldere liturgie op de website, de mogelijkheid om thuis aan te sluiten bij het vieren van het avondmaal en collecteren via een kerk-app. 

Lees hier wat de Rijksoverheid schrijft na het vervallen van de corona-adviezen.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)