Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. René de Reuver herbenoemd als scriba van de generale synode

Tijdens de vergadering van de generale synode op zaterdag 12 juni is ds. René de Reuver voor vijf jaar herbenoemd als scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk.

De komende jaren neemt De Reuver het Magnificat -de lofzang van Maria als 'focus en ijkpunt'
"Maria zingt haar lied als antwoord op de roeping om op heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria verwoordt de gestalte van de kerk: je laten roepen, je beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt.”

Ook in de nieuwste visienota (juni 2020) verwoordt De Reuver waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.”

In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee altaren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven."

Een voorbeeld van deze verbinding tussen de twee altaren is het kerkasiel waar De Reuver zich voor heeft ingezet. Door een wekenlang durende doorlopende kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag te houden, lukt het om de Armeens familie Tamrazyan in Nederland te laten blijven. Ook zette De Reuver zich in voor het voeren van het geloofsgesprek. Zo maakte het een videoserie met predikanten hierover. En mede dankzij zijn inzet ontstond er een boekenreeks met theologische en ethische thema’s waar op dit moment een collegereeks over gegeven wordt. 

De Reuver is verheugd over zijn herbenoeming en het vertrouwen dat in hem gesteld is. De Reuver: ‘Ben jij waar Ik ben? In alle bescheidenheid zeg ik in antwoord op de vraag waar ik ben, hier ben ik!’ De toespraak bij de herverkiezing tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is hier in het geheel te lezen.

De Reuver startte op 15 juni 2016 als scriba van de generale synode. Op 19 juni 2016 vond de kerkelijke bevestiging plaats. Hij was tussen 2008-2016 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Daarvoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Lees hier meer over de genoemde visienota:

Fotograaf: Eljee Bergwerff

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)