Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Elke week een Bijbeltekst

Enkele jonge gezinnen uit onze gemeente begonnen drie jaar geleden met het wekelijks memoriseren van een Bijbeltekst. Het verlangen om kinderen jong vertrouwd te maken met de Bijbel was de aanleiding. Spontaan ontstond in korte tijd een project waaraan naast jongeren ook veel ouderen wilden meedoen. Momenteel zijn er ongeveer 300 deelnemers, van wie ongeveer de helft kinderen.

Memoriseren

De opzet is eenvoudig. Als coördinator van het project zoek ik bijbelteksten uit, beheer ik het deelnemersbestand en houd ik per mail contact met de deelnemers. Bij voorkeur kies ik wat kortere teksten die een aspect van de bijbelse boodschap kernachtig samenvatten; ik houd daarbij rekening met het kerkelijk jaar. Deelnemers ontvangen voor elke week een tekstkaart. Nieuwe deelnemers ontvangen tips over hoe ze het memoriseren kunnen aanpakken met kinderen. Enkele jongeren uit de gemeente zijn betrokken bij de vormgeving van de kaartjes en het beheren van een facebookpagina (www.facebook.com/WekelijkseBijbeltekst) waarmee we wekelijks 200 tot 400 mensen bereiken. De weekteksten staan ook op de zondagse nieuwsbrief, zodat alle kerkgangers er kennis van kunnen nemen. Best fijn, want de tekst wordt nogal eens aangehaald tijdens de kerkdienst. Sinds 1 januari 2018 reiken we een bij de weektekst passend psalmvers aan. Uit een eerste peiling blijkt dat verschillende gezinnen de uitdaging aangaan om het lied dagelijks te zingen met de kinderen.

Zegen

Het project voorziet in een behoefte. Geert en Fennie Prophitius met hun vier kinderen, in de leeftijd van twee tot acht jaar, doen vanaf het begin mee. Fennie vertelt: ‘We vinden het belangrijk dat onze kinderen vertrouwd raken met de Bijbel. Wat je als kind leert, vergeet je niet snel. Nu is de Bijbel op allerlei manieren beschikbaar; zelfs op onze smartphone. Maar er kan een tijd komen dat dat anders is. Dan is het belangrijk dat onze kinderen  Bijbelwoorden in hun geheugen hebben. Als onze kinderen in de kerk een tekst horen die ze hebben geleerd, zeggen ze zachtjes tegen me: “Die ken ik, mam,” dat vind ik zo mooi!’

Fennie raadt anderen aan ook mee te doen. Niet alleen omdat het leerzaam is voor de kinderen; ook voor haarzelf is het verrijkend om teksten te leren, en: ‘Het is elke zondagavond weer een uitdaging om de nieuwe weektekst aan de kinderen uit te leggen.’ Bij volwassenen zonder jonge kinderen komt de tekst vaak ter sprake tijdens de gezamenlijke maaltijd of onder de koffie. Een mevrouw vertelde me dat Bijbellezen voor haar soms te intensief is. Nu kiest ze ervoor in zo’n periode alleen met de weektekst bezig te zijn. Ze ervaart daar zegen op: het Woord komt weer binnen en geeft haar hoop en kracht.

Auteur: Betty Krooneman van de Hervormde gemeente Elburg. Dit artikel komt uit De Waarheidsvriend (12 april 2018)

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)