Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Financiële steun voor projecten die geloof en samenleving verbinden 

Mensen in gesprek brengen, kerk en samenleving verbinden en de interreligieuze dialoog op gang brengen. Voor deze speerpunten van fonds Kerk en Wereld wil Cor de Raadt, de nieuwe voorzitter, zich graag inzetten. “Wij geven projecten die geloof en samenleving verbinden een financieel steuntje in de rug.”

Fonds Kerk en Wereld geeft subsidie aan grote en kleine initiatieven op het gebied van drie thema’s: verbinden, christelijk geloof actualiseren en praktiseren, en ontmoeting tussen levensbeschouwingen. “Kerk en Wereld wil een betrokken partner zijn bij de bezinning op vraagstukken die gaan over geloof en samenleving”, vertelt Cor de Raadt (72). In januari 2024 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Marieke den Braber. “Wij kunnen als fonds helpen om concrete projecten op dit gebied vorm en inhoud te geven. En net even dat financiële zetje dat vaak nodig is om door te gaan.”

Kerkelijke presentie

De Raadt werkte eerder als socioloog en faculteitsdirecteur en bestuurder in het hoger onderwijs. Dat combineerde hij met vrijwilligerswerk in de kerkelijke sfeer en in het bestuur van VKB Kerkrentmeesters. “De vraag hoe je in onze samenleving vormgeeft aan bezinning, geloof en kerkelijke presentie heeft me altijd geïnteresseerd. Ik vind het mooi dat ik daar de komende jaren bij fonds Kerk en Wereld een bijdrage aan mag leveren.”

Betekenis voor de hele wijk

Het fonds ontvangt en beoordeelt jaarlijks tientallen kleine projectaanvragen. “Meestal ondersteunen we 20 tot 30 kleinschalige projecten per jaar”, zegt Cor de Raadt. “Veel kerkelijke gemeenten willen graag present zijn in hun buurt en denken na over hoe ze omgaan met de multiculturele samenleving.”

De projecten die ondersteund worden door Kerk en Wereld hebben altijd een connectie met levensbeschouwelijke vraagstukken. De Raadt: “Zo subsidiëren we ook activiteiten die ontmoetingen in de wijk bevorderen. KOMunity in Hoogezand-Sappemeer is daar een goed voorbeeld van. Dat project is een van de winnaars van onze driejaarlijkse tender en heeft grote betekenis voor de hele wijk.” ViaJacobi, een project van de Utrechtse Jacobikerk waardoor een los-vaste community is ontstaan van Utrechters met allerlei levensovertuigingen, is naast KOMunity ook een van de winnaars van de vorige ronde. “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe een project dat klein begint, steeds groter wordt en mensen in de hele stad met elkaar verbindt”, aldus De Raadt. 

Activiteit van project KOMunity in Hoogezand-Sappemeer

Subsidie voor drie jaar

Een keer per drie jaar organiseert fonds Kerk en Wereld een zogenaamde ‘tender’. Initiatieven met grote projecten op het gebied van geloof en samenleving kunnen zich hiervoor inschrijven. Drie van hen maken kans op een grote prijs: drie jaar lang een subsidie van maximaal 50.000 euro per jaar. Eind 2024 start de inschrijving voor de volgende tender van het Fonds. Deze subsidie geldt voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

Omgaan met de aarde

Het werkterrein van fonds Kerk en Wereld is veelzijdig. Naast het verstrekken van subsidies voor migrantenkerken in Nederland, is het fonds betrokken bij het onderzoeksproject Grond, dat door de Protestantse Theologische Universiteit wordt vormgegeven. “Het thema duurzaamheid vraagt de komende jaren ook onze aandacht”, vertelt Cor de Raadt. “De vraag wat we vanuit het christelijk geloof te zeggen hebben over hoe we omgaan met de aarde, past heel erg bij waar het fonds voor staat.”

De Raadt hoopt dat kerkelijke gemeenten en organisaties de weg naar fonds Kerk en Wereld steeds beter weten te vinden. “Met onze subsidies dragen wij bij aan innovatieve projecten die plaatselijk van betekenis zijn.” 

Over fonds Kerk en Wereld

Kerk en Wereld is een van de fondsen binnen de Protestantse Kerk. Vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie subsidieert en initieert dit fonds projecten op het snijvlak van geloof en samenleving. Lees meer via protestantsekerk.nl/kerkenwereld.

Lees meer over projecten die subsidie ontvangen van fonds Kerk en Wereld:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)