Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Subsidie aanvragen bij Kerk en Wereld

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen bij fonds Kerk en Wereld voor projecten rond drie thema's.

Het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving, met welk geloof, kleur of achtergrond dan ook, is wat Kerk en Wereld belangrijk vindt. In deze tijd van polarisatie en verharding stimuleert Kerk en Wereld bijzondere initiatieven die groepen mensen met elkaar in contact brengen.

Geef uw project een impuls met onze financiële steun
Loopt u (of uw organisatie) al langer met een mooi idee rond om groepen die tegenover elkaar staan, met elkaar te verbinden en mensen dichterbij elkaar te brengen? Voldoet uw project aan tenminste een van de drie speerpunten van Kerk en Wereld (zie hieronder)? Misschien kunt u binnenkort dan wel starten met uw project met financiële steun van ons!

De drie speerpunten van Kerk en Wereld

  1. Verbinden
  2. Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
  3. Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

Lees de toelichting op de drie thema’s en de zeven criteria zorgvuldig.

Voor zowel grote als kleine subsidieaanvragen gelden de volgende regels:

Doelgroep
Het project richt zich op mensen in Nederland en vindt plaats (en wordt uitgevoerd) in Nederland.

Aanvrager
U dient de aanvraag in als rechtspersoon, stichting, vereniging, kerkelijke instelling of bedrijf.

Subsidie aanvragen?
Vraagt u een projectsubsidie aan tot maximaal €15.000? Lees in de subsidieregeling voor projecten aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Download het aanvraagformulier

Let op: geen subsidie voor de volgende projecten

Kerk en Wereld heeft duidelijke richtlijnen voor de goedkeuring voor een subsidieaanvraag. Om te voorkomen dat u een aanvraag instuurt die geen kans maakt, wijzen we u op het volgende. Uw project komt in ieder geval NIET in aanmerking in één van de volgende situaties:

  1. Het project valt inhoudelijk buiten de thema’s van Kerk en Wereld (zie boven)
  2. U vraagt subsidie aan voor het opstarten van een organisatie, reis- of verblijfkosten van een project (zowel binnen als buiten Nederland), de (ver)bouw van een (religieus) gebouw, promotieonderzoek; ontwikkelingsprojecten buiten Nederland.
  3. De doelgroep van het project of het project zelf, waarvoor subsidie wordt aangevraagd ligt buiten Nederland.
  4. De begroting van het totale project is € 150.000 of hoger.
  5. De aangevraagde subsidie voor een regulier project is € 15.000 of hoger.
  6. De indiener van de subsidie is geen rechtspersoon, eigen bedrijf, kerkelijke instelling, stichting of vereniging.

Lees meer over

Het thema Fonds Kerk en Wereld